Artisten Aiba står på scenen foran publikum som holder hendene i været.
Aiba på DKS-festival i Tønsberg.

Vil du bidra i DKS skoleåret 2024/25?

15. august åpner DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag til skoleåret 2024/25. Innmeldingsfrist er 1. oktober.

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. Det er et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Husk innmeldingsfristen

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne. Du finner mer informasjon og skjema på siden DKS for utøvere.

Innmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 1. oktober kl 23.59. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Endringer i forslagsskjema

Vi gjør oppmerksom på at det i år, som i fjor, er gjort enkelte endringer i forslagsskjemaet, og henstiller derfor alle forslagsstillere til å lese nøye gjennom før forslaget sendes inn.

Problemer? Her får du hjelp!

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer? Kontakt vår brukerstøtte:

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no
Telefon: (+47) 479 74 744

Relaterte saker

Hvordan er det å turnere i DKS?

Å reise rundt på skoler i Norge med Den kulturelle skolesekken er en unik opplevelse. Vi har spurt et knippe kunst- og kulturutøvere om deres erfaringer med DKS-turné.