DKS-portalen åpner stadig nye dører

DKS-representanter fra fylker og kommuner i hele landet var på arbeidsmøte om ny portal og nytt fagsystem for Den kulturelle skolesekken, rett før jul. Den nye DKS-portalen er et ledd i å samle, effektivisere og tilgjengeliggjøre Den kulturelle skolesekken, både for utøvere, DKS-planleggere i fylker og kommuner, og ikke minst for skolene og elevene.

Da portalen åpnet 2. september i år kunne utøvere for første gang melde forslag til DKS til ett sted, med én felles frist for hele landet (1.oktober). Over to tusen forslag til produksjoner i DKS ble meldt inn, noe som er ny rekord.

– Det er fantastisk at det er så mange som ønsker å formidle kunst- og kulturopplevelser for barn og unge i Den kulturelle skolesekken, sa kulturminister Trine Skei Grande, og mente portalen med dette viste en åpen dør til enda mer kunst og kultur til verdens viktigste publikum.

Tett dialog

Neste fase i DKS-årshjulet er nå utvelgelse og planlegging av neste skoleårs DKS-program. For DKS-planleggerne i fylkene er portalen også et fagsystem som er nytt og må læres og tas i bruk.

– Systemet har en rekke fordeler og nye funksjoner, som tidligere system ikke har hatt, som for eksempel en simulering av turnéruter og andre nyttige og effektive funksjoner for planleggerne. Samtidig er det et stort nytt IT-system med de utfordringene det bringer med seg. Derfor er det viktig for oss å være i tett dialog med brukerne, både i forhold til opplæring, men også for å lytte og få tilbakemeldinger som bidrar til å gjøre sytemet enda bedre, forteller prosjektleder for DKS-portalen Daniel Nørbech.

Derfor ble det invitert til arbeidsmøte om den nye portalen 21. november, der for over 30 deltagere fra fylker og kommuner fra hele landet deltok. På agendaen sto blant annet erfaringsdeling, gruppearbeid, nye lokale DKS-nettsider og videreutvikling av portalen.

– Det viktigste for oss nå er at DKS-planleggerne bruker det nye fagsystemet og er i dialog med oss om eventuelle utfordringer. Deretter skal skolene inn i portalen, med “min side” og brukere. Det skjer i løpet av våren. Til skolestart høsten 2020 vil vi for første gang kunne se en oversikt over et helt års DKS-program i portalen. Først da er årshjulet komplett og hele portalen i full drift – det ser vi frem til, sier Nørbech

Presentasjon og referat fra møtet finner du på prosjektbloggen til DKS-portalen!
Her finner du veiledning i portalen for planleggere i fylker og kommuner.


Toppbilde:
Prosjektleder i Kulturtanken, Daniel Nørbech, presenterer status og videre fremdrift for den nye DKS-portalen. Over 30 DKS-representanter fra fylker og kommuner kom til nettverksmøtet. Alle foto Cathrine Jakobsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.