Vil samle DKS-ordningen

Mer kunst og kultur av høy kvalitet til verdens viktigste publikum! Det er blant målene med ny nasjonal portal for Den kulturelle skolesekken (DKS), som ble åpnet i dag.

– Vi skal åpne dører til kunsten og fremtiden for alle elever i landet, og den nye DKS-portalen vil bidra til dettet, sa Kulturtankens direktør, Lin Marie Holvik under lanseringen i Nydalen.

Kulturtanken er nasjonal etat for DKS-ordningen, en ordning som innebefatter DKS-administrasjoner i alle landets fylker og en rekke kommuner. Gjennom ordningen sikres alle landets elever profesjonell kunst og kultur i skolen. Nå har Kulturtanken utviklet en ny portal for DKS, som blant annet er for utøvere og administrasjon, samt synliggjør kunst og kulturproduksjoner i DKS til alle skoler og elever.

Samlende innovasjonsprosjekt
– DKS-portalen er et nasjonalt digitalt innovasjonsprosjekt, som samler ordningen i en felles administrativ ordning. Dette har vært en dugnad, og denne portalen eier vi sammen, sa Holvik under lanseringen.

– Et moderne og brukervennlig enhetlig system som kommer til å bli viktig for fylkeskommunene og kommunene, sa Jon Endre Røed Larsen, kultursjef i Buskerud fylkeskommune og påtroppende sjef for kunst og kultur i nye Viken, og takket prosjektgruppa for god involvering i utviklingen av portalen.

Kunstnernettverkets representant og leder for Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, er opptatt av at utøverne skal få mest mulig tid og rom til å jobbe med kunst.

– DKS-portalen et kjærkomment bidrag som både forenkler administrasjonen og sparer tid for utøveren i DKS, med ett sted for innmelding av forslag og én frist å forholde seg til, sa Alfsen.

DKS viktig i skolens oppdrag
«Mer kunst og kultur av ypperste kvalitet til barn og unge» er noe som varmer kulturministerens hjerte, sa statssekretær Frida Blomgren, som representerte statsråd Skei Grande under åpningen. Hun påpekte at portalen vil bidra til å senke terskelen for deltagelse, og heve statusen for kunst og kultur til barn og unge.

Julie Midtgarden Remen, statssekretær for kunnskapsminister Jan Tore Sanner, sa at portalen vil bidra til å styrke samarbeidet mellom DKS og skolen.

– DKS er et viktig bidrag i skolens oppdrag om utdanning og dannelse, sa Remen.

DKS-ordningen er Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturformidlere. I 2018 fikk 800 000 elever unike kunst- og kulturopplevelser i skolen, takket være 3500 utøvere, med kunst- og kulturproduksjoner innen litteratur, visuell kunst, film, scenekunst, kulturarv og musikk.

Fakta. Dette er DKS-portalen:

– en innmeldingsportal for utøvere med én frist i året (1. oktober 2019)
– ett felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS (høsten 2019)
– en bank med oversikt over alle produksjoner i DKS (skoleåret 2020/2021)
– visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud (skoleåret 2020/2021)

Prosjektet er støttet med 9,6 millioner kroner av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.