Foto: Erik Brandsborg

Vilkår, satser, lønn og faktura

DKS Innlandet følger rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo, (ASA 4401).

Om rammeavtalen 

Rammeavtalen er ikke en tariffavtale, men en ASA. (Andre sentrale avtaler) 
I KS´ avtalestruktur er en ASA en avtale som regulerer vilkår m.m. for oppdragstakere (ikke arbeidstakere) 

Les mer om gjeldende rammeavtale her.  

Lønn eller honorar 

Som DKS-utøver kan du velge å om du vil motta honoraret som næringsdrivende eller frilans lønnstaker. Du må selv avgjøre hva som er best for deg. Både næringsdrivende og frilansere er omfattet av rammeavtalen, men for frilansere reduseres dagsatsen tilsvarende arbeidsgiveravgiften på 14.1 prosent.  

Utøvere som ønsker automatisk skattetrekk, kan ta oppdraget som frilans lønnstaker. Frilans lønnstaker sender lønnsskjema for honorar og fører på utlegg som f.eks. reise, materiell på reiseregningsskjema. Som selvstendig næringsdrivende fakturer du DKS Innlandet selv. Utøvere innen litteraturfeltet kan også velge å fakturere gjennom Norsk Forfattersentrum, dersom dere er medlem der.  

Frilansere står i en mellomstilling mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og regnes som lønnsmottakere av skattemyndighetene. Oppdragsgiver betaler arbeidsgiveravgift for lønnsmottakere, men ikke for selvstendig næringsdrivende. Derfor er honoraret til frilansere lavere enn til selvstendig næringsdrivende tilsvarende arbeidsgiveravgiften. 

Usikker på om du er frilanser eller selvstendig næringsdrivende?  

Som et utgangspunkt er du selvstendig næringsdrivende dersom du for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. En selvstendig næringsdrivende er registrert i Brønnøysundregistret med enten enkeltpersonforetak, ANS eller DA (google definisjonene! 😊) 

Du er frilanser når du mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den du utfører oppdraget for. Skattemyndighetene bruker ikke begrepet frilanser, men lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Begrepet frilanser benyttes derimot av NAV når det gjelder sosiale rettigheter etter folketrygdloven for de som mottar lønn. 

Mange bruker begrepet frilanser mye videre enn det NAV gjør. Selv om de kaller seg frilansere, er de egentlig selvstendig næringsdrivende ifølge reglene hos NAV og Skatteetaten. Det er viktig å finne ut hva som gjelder deg, fordi det utløser ulike typer rettigheter hos NAV. 

SKATTEETATEN: https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/frilanser/  

NAV rundskriv om frilansere: https://lovdata.no/nav/folketrygdloven/KAPITTEL_5-4-4  

Vi gjør oppmerksom på at verken næringsdrivende eller frilans lønnstaker er ansatt i et arbeidstakerforhold, og selv står ansvarlig for utvidede sykepengeforsikringer. 

Se NAV sin informasjon om sykepenger og forsikringer her: 

– sykepenger og fødselspenger 

– generelt om forsikringer for selvstendig næringsdrivende 

TONO 

Alle produksjoner og utøvere som bruker musikk, enten live eller innspilt (unntatt film), skal sende inn musikkrapport. Dette videresender vi til TONO, slik at all musikk som blir benyttet, blir registrert og rettighetshaverne får sine rettigheter oppfylt. 

Vi i DKS Innlandet legger ved all annen dokumentasjon som trengs når vi sender over rapporten. 

Fakturainformasjon 

Faktura kan sendes via EHF-format til organisasjonsnummer 920717152 

E-post: fakturamottak@innlandetfylke.no  
Innlandet fylkeskommune 
Fakturamottak 
Postboks 4043 Bedriftssenteret 
2306 Hamar 
 

Få mer generell og spesifikk info til utøverne hos Kulturtanken.  

Utøvere innen visuell kunst 

Utøvere innen film 

Utøvere innen musikk 

Utøvere innen litteratur 

Utøvere innen scenekunst 

Utøvere innen kulturarv