Kulturkontakter

Kulturkontaktene er våre viktigste ambassadører for Den kulturelle skolesekken inn mot sitt nettverk; det være seg skolen, lærere, ledelsen, elevene eller kommunen.

Kulturkontakten er en utvalgt ansatt eller leder ved hver skole som har hovedansvaret for kontakten mellom skolen, Den kulturelle skolesekken i Innlandet og kunstnerne/utøverne som kommer på besøk. Rollen som kulturkontakt er viktig for å kunne skape et godt og inspirerende kunst- og kulturmøte.

Skolens kulturkontakt har derfor både en spennende og ansvarsfylt oppgave. Når det gjelder å utnytte DKS-besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag, men en aktiv kulturkontakt kan bidra til å skape grunnlaget for de magiske øyeblikkene mellom elever og kunstnere.

Kulturkontaktens oppgaver

  • Holde seg orientert om tilbudet fra DKS Innlandet
  • Videreformidle og sikre informasjon til klasselærere om aktuelle produksjoner.
  • Samarbeide med eventuelle kulturverter/elevarrangører og fordele ansvarsoppgaver.
  • Sørge for at alt praktisk er tilrettelagt før besøket.
  • Ta imot kunstnerne og vise dem til lokalene de skal bruke.
  • Presentere kunstnerne for elevene når det er en større forestilling, og for klasselærerne når tilbudet er klasseromsbesøk.
  • Være en aktiv kontaktperson for DKS Innlandet og kunstnerne. Dette innebærer også å sjekke og oppdatere kontaktinformasjon for skolen og kulturkontakten.