Kulturkontakter

Som kulturkontakt legger du grunnlaget for gode kunst- og kulturopplevelser i skolen, og er med på å skape de gode møtene mellom elever og utøvere. 

Hver skole har sin egen kulturkontakt. Dette kan være en fra skolens ledelse eller en utvalgt blant de ansatte. Kulturkontakten er bindeleddet mellom skolen, Den kulturelle skolesekken og de utøverne som møter elevene. Skolens kulturkontakt mottar informasjon om Den kulturelle skolesekken, og holder seg orientert om ordningen og tilbudene som kommer til skolen. I tillegg oppdaterer kulturkontakten opplysninger fra skolens side, koordinerer DKS-tilbud med andre planer på skolen og sørger for at lærere og andre ansatte får vite det de trenger.  

Kulturkontakten gjør avtaler med utøvere i forkant av DKS-besøk og passer på at de blir tatt vel imot når de kommer. Kulturkontakten har også hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen på sin skole, ofte med god hjelp fra en gruppe elevarrangører blant skolens elever.  

I mange kommuner møtes kulturkontaktene ved skolene, gjerne sammen med kommunekontakten, for å utveksle informasjon og erfaringer. 

Last ned og skriv ut tips til kulturkontakten ved å følge denne linken