Fra "Kaya + Kosmos" med Tilta Teater.
Fra "Kaya + Kosmos" med Tilta Teater.

Nye honorarsatser for Den kulturelle skolesekken

KS og Creo har etter forhandlinger blitt enige om økte honorarsatser i «Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken». Avtalen er ellers ikke endret.

Rammeavtalen er ikke en tariffavtale, og må derfor vedtas av hver enkelt fylkeskommune og direktekommune som er tilknyttet DKS. Dersom avtalen vedtas, gjelder den for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. KS anbefaler medlemmene å vedta avtalen.

Rammeavtalen:

  • Rammeavtalen er inngått med ett års varighet, for perioden 01.08.2022 – 31.07.2023.
  • Fra 1.8.2022 er honorarene økt med 3,7 prosent, som er i henhold til den anslåtte frontfagsrammen.

Nye satser fra 1.8.2022

  • Honorar for formidlingsdager: minst kr 5342
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver: kr 743

Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshaveres interesser skal ivaretas i henhold til Åndsverkloven. Det forutsettes at fakturerende kunstnere som utfører arbeid i DKS skal betales i tråd med rammeavtalen mellom KS og Creo.

Les mer og se rammeavtalen på creokultur.no og på ks.no.