Kommunekontakter

Kommunekontakten 

Kommunekontakten er et viktig bindeledd mellom DKS Innlandet og skolen, og helt sentral i arbeidet knyttet til det lokale DKS-tilbudet i kommunen. Kommunekontakten har et overordnet ansvar for bruken av spillemidlene som tildeles kommunen fra DKS Innlandet, og skal sørge for å administrere det lokale DKS-tilbudet. Kommunekontakten rapporterer også årlig til DKS Innlandet, der det gis nærmere informasjon om kommunens DKS-aktivitet og økonomi. 

For å utarbeide, utvikle og kvalitetssikre det lokale tilbudet i kommunen setter mange kommunekontakter ned grupper eller råd med representanter fra kultur- og skolesektoren. Flere kommunekontakter møtes også for å utveksle informasjon og erfaringer, og kommunene samarbeider gjerne om lokale DKS-produksjoner.   

Tips til kommunekontakten 

  • Hold deg orientert om DKS-ordningen og tilbudene som kommer til kommunen fra DKS Innlandet. Forsøk å koordinere kommunens lokale DKS-tilbud best mulig med tilbudene fra DKS Innlandet. 
  • Hold DKS-portalen oppdatert og bruk den aktivt. Registrering av kommunens DKS-aktiviteter i portalen holder skolene informert og letter også arbeidet med årsrapportering.
  • Forankre DKS i kommunens administrative og politiske ledelse. 
  • Ha god kontakt med kommunens skoler og etabler gjerne møteplasser for idemyldring, planlegging, erfaringsutveksling og evalueringer. Følg opp og bistå kulturkontaktene, slik at det tilrettelegges for best mulig kunst- og kulturopplevelser for elevene ved den enkelte skolen. 
  • Ikke nøl med å kontakte DKS Innlandet om du har spørsmål eller tilbakemeldinger. 

På nettsidene til Den kulturelle skolesekken finner du mer nyttig informasjon. www.denkulturelleskolesekken.no/