Kontakt oss

Kontakt DKS Innlandet

Spørsmål vedrørende turnélegging

Spørsmål vedrørende program

Fagansvarlige musikk

Fagansvarlig scenekunst

Fagansvarlig visuell kunst

Fagansvarlig litteratur

Fagansvarlig film

Knut Inge Erlingsen
knut.inge.erlingsen@innlandetfylke.no
Tlf. 995 28 619

Fagansvarlig kulturarv

Kunsten å lære

Prosjektleder

Marie Othilie Hundevadt
marie.othilie.hundevadt@innlandetfylke.no
Tlf. 402 84 305

Administrasjon

Seksjonsleder

Rune Holme
rune.holme@innlandetfylke.no
Tlf. 957 85 923

Kontormedarbeider

Per Arne Brønstad
per.arne.bronstad@innlandetfylke.no
Tlf. 902 42 687

DKS Koordinator

Øystein Johnsen
oystein.Johnsen@innlandetfylke.no
Tlf: 986 04 501