Kontakt DKS Innlandet

Spørsmål vedrørende turnélegging

Spørsmål vedrørende program

Fagansvarlige musikk

Fagansvarlige scenekunst

Fagansvarlige visuell kunst

Fagansvarlige litteratur

Fagansvarlige film

Fagansvarlige kulturarv

Administrasjon

Konstituert daglig leder Turnéorganisasjonen

Else Braseth
else.braseth@innlandetfylke.no
Tlf. 975 00 988

Kontormedarbeider

Per Arne Brønstad
per.arne.bronstad@innlandetfylke.no
Tlf. 902 42 687