Kontakt DKS Innlandet

Spørsmål vedrørende turnélegging

Spørsmål vedrørende program

Fagansvarlige musikk

Fagansvarlige scenekunst

Fagansvarlig visuell kunst

Fagansvarlig litteratur

Widar Aspeli
widar.aspeli@innlandetfylke.no
Tlf. 901 56 653

Fagansvarlig film

Knut Inge Erlingsen
knut.inge.erlingsen@innlandetfylke.no
Tlf. 995 28 619

Fagansvarlig kulturarv

Maia Høilund
mari.kristin.hoilund@innlandetfylke.no
Tlf. 934 04 178

Kunsten å lære

Marie Othilie Hundevadt
marie.othilie.hundevadt@innlandetfylke.no
Tlf. 402 84 305

Administrasjon

Seksjonsleder

Rune Holme
rune.holme@innlandetfylke.no
Tlf. 957 85 923

Kontormedarbeider

Per Arne Brønstad
per.arne.bronstad@innlandetfylke.no
Tlf. 902 42 687