Foto: Sandra Norrbin
Foto: Sandra Norrbin

For lærere

Du som lærer har en nøkkelrolle for at DKS-besøket på skolen skal bli så bra som mulig.

Din tilstedeværelse og ditt engasjement er kjempeviktig for at elevene skal få mest mulig ut av besøket fra Den kulturelle skolesekken.

Når det gjelder å utnytte besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag.

Forberedelser

Det aller viktigste er å:

  • Forberede klassen på hvem som skal komme
  • Vise videoteaser for elevene hvis en slik foreligger, og ellers bruke bakgrunnsmaterialet som er tilgjengelig fra Den kulturelle skolesekken
  • Passe på at alt ligger godt til rette for besøket
  • Gi utøverne en varm velkomst

Da beredes grunnen for et godt møte mellom kunstner og elev.

Hvis tid og læreplaner tillater det, er det også veldig bra hvis det undervises i relaterte temaer i perioden med besøk fra Den kulturelle skolesekken.

Spørsmål?

Har du spørsmål om en produksjon som skal komme til din klasse? Ta kontakt med den som står som kontaktperson på denne produksjonen på nettsiden vår.