Foto: Erik Brandsborg

Lærere

Som lærer har du en nøkkelrolle for at DKS-besøket på skolen skal bli så bra som mulig. Din tilstedeværelse og ditt engasjement er kjempeviktig for at elevene skal få mest mulig ut av møtet med utøverne. Gjennom å informere og forberede elevene på hvem og hva som kommer, legges det til rette for gode kunst- og kulturopplevelser. 

Forberedelser 

Forbered klassen på hvem og hva som kommer. Dere finner nyttig informasjon om DKS-besøket på www.denkulturelleskolesekken.no/innlandet. 

Hvis tid og læreplaner tillater det, knytt DKS-besøket opp til undervisningen. 

Under besøket 

Læreren følger elevene til arrangementet og deltar sammen med dem. Entusiasme smitter. 

Etter besøket 

Vi oppfordrer alle til å snakke med elevene om DKS-besøket i etterkant. Det kan føre til spennende refleksjoner og innfallsvinkler. Mange av produksjonene kommer også med forslag til oppfølging i ettertid. Her kan det være inspirasjon og gode idéer å hente.  

Spørsmål? 

Har du spørsmål om en produksjon som skal komme til din klasse? Ta kontakt med den som står som kontaktperson for denne produksjonen på nettsiden vår. Vi blir glade for alle henvendelser.  

Ressursside for lærere 

Kulturtanken har en egen ressursside for lærere. Her får du informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon. 

Og her kan du lese enda mer om DKS i skolen, blant annet om samspill med lærerplanen.