Visuell kunst

Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) rommer fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Det er ingen bestemte krav til teknikk, format eller metode.

En produksjon i DKS kan dermed omfatte maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning og grafikk.

Videre er skulptur, video/film/dokumentar, installasjoner, modeller, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk en del av fagområdet. Det samme er lydkunst, performance, nettkunst, streetart, grafitti, tegneserier, billedbøker, artists’ books, bruk av uterom og offentlige rom, med mer.
Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner.

Visningsformatet kan for eksempel være en utstilling, en klasseromsvisning, et verksted eller en fremføring. Det kan skje i et galleri, på en scene, i en gymsal, en skolegård eller i et klasserom. Det kan omfatte flere hundre, eller bare noen få elever av gangen.

Ingen DKS-produksjoner er like. En visning eller fremføring kan vare 45 minutter, mens et verksted kan ta noe lengre tid. Det finnes en rekke eksempler på produksjoner som varer over flere dager, men disse krever ofte spesielle avtaler med skolen og skolens lærere.

Når du merker et forslag i portalen som «visuell kunst», innebærer det som regel at en produsent med kompetanse på visuell kunst vurderer forslaget for sin region. Du kan merke forslaget ditt med flere fagområder dersom det favner over flere fagfelt.   

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS.
Produksjoner som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket. Eksempelvis kan statens avtale om utstillingsvederlag eller visingsvederlag gjennom BONO være aktuelle.

Kunst- og kulturuttrykk