Scenekunst

Scenekunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) omfatter et mangfold av sceniske uttrykk og sjangre innenfor teater, dans, opera og nysirkus, og involverer elevene som medskapende subjekter i varierende grad og på ulike områder.

 

I den ene enden av skalaen finner vi den tradisjonelle forestillingen hvor det hersker et tydelig skille mellom scene og sal, utøver og publikum. I den andre enden finner vi former som involverer elevenes kreative medskaping i fysisk forstand.

En scenekunstproduksjon i DKS kan være dimensjonert for flere hundre – eller et titalls – elever. Forestillinger varer ofte mellom 45 og 90 minutter, mens et verksted gjerne kan gå over lengre tid. 
 
Når du merker et forslag som «scenekunst» innebærer det som regel at de som behandler forslaget har kompetanse innenfor scenekunst. Du kan merke forslaget ditt med flere fagområder dersom du tenker at det favner over flere felt.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS. 
 
Produksjoner i DKS som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket.

Norsk Scenekunstbruk bidrar med støtte til produksjon og formidling av scenekunst for barn og unge. Støtteordningen SPENN omfatter både nyproduksjon og tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné. Du kan søke eksisterende produksjoner inn i Scenekunstbrukets repertoar. Et kunstnerisk råd vil da vurdere forestillingen med henblikk på kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet. Samtlige fylkeskommuner er medlem i Scenekunstbruket, og får refundert deler av utgiftene til DKS-forestillinger de velger fra Scenekunstbrukets repertoar. Disse forestillingene utgjør om lag 40 % av scenekunstproduksjonene som vises i DKS.

Kunst- og kulturuttrykk