Scenekunst i DKS

Scenekunst - ikon

Scenekunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) omfatter et mangfold av sceniske uttrykk og sjangre innenfor teater, dans, opera og nysirkus. Her finner vi både scenekunstproduksjoner av stort format, som vises i kulturhus for flere hundre elever om gangen, og forestillinger av mindre format, interaktive former og verksteder som gjerne kan finne sted i klasserommet. 

Er du utøver? Se Scenekunst – DKS for utøvere