Musikk

Musikk i Den kulturelle skolesekken (DKS) har stor variasjon av stilarter og uttrykksformer. DKS skal by på alt fra folkemusikk og klassisk musikk, til hiphop og rock, med orkestre eller soloutøvere.

Musikk i DKS har som mål å inspirere til nye opplevelser som kan sette spor, åpne ører og dører til lyder og melodier man ikke visste fantes.

 

Musikk tar stor plass i barn og unges kultur og livsverden og DKS ønsker å formidle den store uttrykksmessige og kulturelle spennvidden som finnes.

I tillegg til skolebesøk av musikere som byr på konserter, verksteder eller aktiviteter med elevdeltagelse, blir elevene også invitert til andre arenaer som konserthus og festivaler. Elevene får dermed oppleve en bredde av musikktilbud, fra produksjoner på skolene i trygge, kjente omgivelser til besøk på store scener med operaforestillinger, symfoniorkesterkonserter og kjente artister. 

De fleste konsertbesøk på skolene varer 45 min. Verksteder og besøk utenfor skolen varierer i tid etter forestillingenes art.  

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS. Nye satser som gjelder fra 01.08.2020.

Produksjoner i DKS som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket

Kunst- og kulturuttrykk