Litteratur

Litteraturen som formidles i Den kulturelle skolesekken (DKS) kan ha mange utgangspunkt. Utgangspunktet kan være en bok, et forfatterskap, illustrasjoner, bildebøker eller grafiske romaner. Videre kan det være skjønnlitterære tekster, sakprosa, en upublisert litterær tekst – eller flere av disse.

 

Elevene får møte litteraturen i DKS på ulike måter; som forfatterbesøk, forestillinger, skriveverksted eller gjennom andre formidlingsformer. Aktivitetene skjer gjerne i klasserommet, med en klasse eller gruppe elever. En litteraturproduksjon varer ofte mellom 45 og 90 minutter, mens et verksted gjerne kan gå over lengre tid.

Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon for forfattere. De fungerer også som et kompetansesenter for litteraturproduksjoner og som arena for etablering, koordinering og formidling av slike produksjoner. Hver vår lyser de ut midler til utvikling av nyproduksjoner innen litteraturformidling til barn og unge.

Når du merker et forslag som «litteratur» innebærer det som regel at de som behandler forslaget har kompetanse innenfor litteratur. Du kan merke forslaget ditt med flere fagområder dersom du tenker at det favner over flere felt.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom CREO og KS.

Produksjoner i DKS som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket.

Kunst- og kulturuttrykk