*** Local Caption *** Bilder sendt til godkjenning

Litteratur i DKS

Litteratur-ikon

Litteratur

Hva var den første boka noen leste for deg? Hvilken bok har endret deg og måten du tenker på? Hva er den beste boka du har lest? 

Møtet med litteratur i Den kulturelle skolesekken skal tilby elevene noe mer ut over litteraturen de får gjennom undervisningen; om det er via et forfattermøte eller andre måter å formidle kvalitetslitteratur på. I dette møtet ligger muligheten til å skape både engasjement og en nysgjerrighet som forhåpentligvis får eleven til å ville fortsette inn i boka. I boka kan man finne identitet og tilhørighet, man kan søke trøst og man kan flykte. Gjennom litteraturen får man avkreftet og bekreftet – både seg selv og andre. Den skal utvide horisonter og gi barn og ungdom noe de kanskje ikke visste at de trengte. Der ligger kraften i god litteratur og god litteraturformidling.