Kulturarv i DKS

Kulturarv - ikon

Alle mennesker har en kulturarv, med sin personlige kombinasjon av kultur, erfaringer og historie. Vi er dermed alle med på å definere hva som skal være fremtidens kulturarv. Det handler om de store spørsmålene i livet, dilemmaene og mulighetene – som gjør at vi kan speile oss i fortidens personer.

Kulturarv i DKS rommer mange fagområder og emner. Det omfatter eksempelvis fortellerkunst, tradisjonshåndverk og kulturminner, industriarv og minoriteters arv. Immateriell og materiell kulturarv er sidestilt i DKS-sammenheng. 

Temaene favner over både det vi er stolte av, som vi ønsker å ta vare på – i tillegg til den historien vi skjemmes over, men som like fullt fortjener en plass for debatt og kritikk. Kulturarv i DKS er dermed et rom for den store samtalen om historieskriving og -utvalg. 

Er du utøver? Se Kulturarv – DKS for utøvere