Kulturarv

Kulturarv i Den kulturelle skolesekken (DKS) rommer mange fagområder og emner. Det handler om fortellerkunst, tradisjonshåndverk og kulturminnevern, samt humaniorafag som museologi, historie og etnologi.

Videre omfatter området blant annet samfunnsvitenskapelige fag som sosialantropologi, sosiologi og samfunnsgeografi. Immateriell og materiell kulturarv er sidestilt i DKS-sammenheng.

DKS-produksjoner innen kulturarv kan ta form av omvisning, verksted, fremføring, foredrag, vandring med mer. De kan finne sted på skolens arena, ute i kulturminnet, på museer eller andre arenaer. Hvert arrangement kan omfatte opptil to-tre skoleklasser, eller et fåtall elever. Det er vanlig at et foredrag eller en fremføring varer mellom 45 og 90 minutter, mens et verksted kan ta noe lengre tid. De aller fleste tilbud varer mellom 90 minutter og fem timer.  

Kulturarvtilbud på kommunenivå varer ofte en hel dag. Da innebærer det gjerne at elevene tar buss og tilbringer dagen ved et museum eller kulturminne. 79 % av kulturarvtilbudet i DKS blir gitt på kommunalt nivå.   

Kulturarvfeltet i DKS har ulike bidragsytere; museene (som arenaer, innholdsprodusenter og formidlere), forvaltningen (med bl.a. DKS-systemet, Kulturtanken og frivillige organisasjoner (på ulike nivåer: lokale, regionale og nasjonale organisasjoner). I tillegg tilbyr frilansere ulikt innhold.

Når du merker et forslag som «kulturarv» innebærer det som regel at de som behandler forslaget har kompetanse innenfor kulturarv. Du kan merke forslaget ditt med flere fagområder dersom du tenker at det favner over flere felt.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS .

Produksjoner i DKS som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket. Her omfattes både immateriell og materiell kulturarv.  

Kunst- og kulturuttrykk