Film i DKS

Film - ikon

Film og levende bilder er en naturlig del av barn og unges hverdag, enten det er på kino eller tv, på nett eller gjennom sosiale medier. Film kan være en døråpner for ulike måter å oppleve og fortelle historier på, og speile barn og unges egne liv og samfunnet vi lever i.  

Gjennom film i DKS kan elevene få møte filmskapere og filmsjangre som dokumentaren, kortfilmen, spillefilmen og animasjonsfilmen. De får muligheten til å se og oppleve filmkunst, delta på filmverksted og få innføring i filmhistorie, filmproduksjon og filmkritikk. 

Er du utøver? Se Film – DKS for utøvere