Film

Film i Den kulturelle skolesekken (DKS) kan ta mange former. Vanligst er filmvisninger med en filmarbeider som formidler, kritiske prosjekter rundt filmspråk og mediekultur, eller filmverksteder der elevene lærer mer om det å lage film. Det kan dreie seg om kort- eller langfilm, fiksjon eller dokumentar.

 

Formidleren kan være en som har vært med på å lage filmverket, noen som har spesielle forutsetninger for å sette filmens tema inn i en kontekst, eller som har annen kompetanse på film som kunstform. Formidlingen kan finne sted i klasserom, forsamlingssal eller i samarbeid med nærmeste kino. Elevtallet kan derfor variere fra noen få til flere hundre.

I et filmverksted inviteres elevene til å lære om og delta i å skape film. Under profesjonell ledelse lærer elevene mer om alle former for filmopptak, animasjon, manusarbeid, klipp, lydarbeid med mer. 

Når du merker et forslag som «film» innebærer det som regel at de som behandler forslaget har kompetanse innenfor film. Du kan merke forslaget ditt med flere fagområder dersom du tenker at det favner over flere felt.

Det er ingen bestemte krav til teknikk, format eller metode for film i DKS. DKS samarbeider ofte med Skolekino-ordningen og Bygdekinoen

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS .

I tillegg kommer filmleieavtaler som gjelder for visning på skolene. Disse er for tiden under forhandling. Når filmer vises på kino samarbeider DKS med kinoene om avtaler med produsenter og distributører. 

Kunst- og kulturuttrykk