Film

Film i Den kulturelle skolesekken (DKS) kan ha mange former. For eksempel filmvisninger med en filmskaper som formidler, kritiske prosjekter rundt filmspråk og mediekultur, eller filmverksteder der elevene lærer mer om det å lage film. Det kan vises kort- eller langfilm, fiksjon eller dokumentar.

 

Formidleren kan være en som har vært med på å lage filmverket, noen som har spesielle forutsetninger for å sette filmens tema inn i en kontekst, eller som har annen kompetanse på film som kunstform. Formidlingen kan finne sted i klasserom, forsamlingssal eller i samarbeid med nærmeste kino. Elevtallet kan derfor variere fra noen få til flere hundre.

I et filmverksted inviteres elevene til å lære om og delta i å skape film. Under profesjonell ledelse lærer elevene mer om alle former for filmopptak, animasjon, manusarbeid, klipp, lydarbeid med mer. 

Et forslag til DKS merket som «film» blir behandlet av fagansvarlig for film i fylker (evt kommuner) med kompetanse innenfor film. Forslag forslag kan merkes med flere fagområder dersom det favner over flere kunstuttrykk.

Det er ingen bestemte krav til teknikk, format eller metode for film i DKS. DKS lokalt samarbeider ofte med Skolekino-ordningen og Bygdekinoen

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS . Se nye satser som gjelder fra 01.08.2020.

I tillegg kommer filmleieavtaler som gjelder for visning på skolene. Når filmer vises på kino samarbeider DKS med kinoene om avtaler med produsenter og distributører. 

Kunst- og kulturuttrykk