To hender spiller på en harpe.

Oppdaterte honorarsatser for Den kulturelle skolesekken

KS (kommunesektorens organisasjon) og Creo – forbundet for kunst og kultur inngikk i 2023 rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner for perioden 01.08.2023 – 31.07.2025. De ble da enige om at honorarsatsene skulle reguleres fra 01.08.2024, og nå er satsene oppdatert med en økning på 5,2 prosent.

Per 01.08.2024 gjelder følgende honorarsatser:

  • Honorar for formidlingsdager, minst kr. 5 913-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 823,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

Fram til 31.07.2024 gjelder disse satsene:

  • Honorar for formidlingsdager, kr. 5 620,-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 782,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

Les mer om rammeavtalen og honorarsatsene på nettsidene til KS og Creo.