Fargerike bilder laget av kollasje henger på en vegg.
Fra avslutningsseminar for Kunsten å lære (KÅL). september 2023. Foto: Erik Brandsborg

Stor interesse for å tilby elever profesjonell kunst og kultur

Nær 2 400 produksjonsforslag hadde blitt sendt inn til DKS-portalen da fristen gikk ut 1. oktober.

– Det er gledelig at det er så stor interesse for å bidra til Den kulturelle skolesekken. Det viser at ordningen er en viktig arena for formidling av profesjonell kunst og kultur til barn og unge, sier Matias Hilmar Iversen, Kulturtankens direktør.

På bakgrunn av innkomne forslag blir det valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale DKS-programmet. Det er produsenter og programmerere i fylkene og/eller kommunene, i samarbeid med lokale fagutvalg, som beslutter endelig program. DKS-administrasjonene har ulike prosesser for gjennomgang av forslagene. Forventet ferdigstilt behandling av forslag for skoleåret vil være i perioden januar – mars.

– DKS er en unik mulighet for å nå ut til barn og unge, det vi mener er verdens viktigste publikum! avslutter Iversen.

Informasjon om DKS for utøvere

Lurer du på hvilket DKS-tilbud som kommer til din skole? Sjekk «Utforsk våre produksjoner» på dks.no.

Fakta

  • Det er meldt inn 2378 produksjonsforslag til skoleåret 2024-25.
  • Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen.
  • Portalen åpner 15. august for innsendelse av forslag til påfølgende skoleår. Innmeldingsfrist er 1. oktober.