En dame står med hendene på hoftene foran et cyantrykk-bilde
Kunstner Emma Gunnarsson foran kunstverket "Motstrøm". Foto: privat

- DKS er en flott mulighet, da jeg ser en personlig utvikling i mitt arbeid som kulturutøver

Kunstner Emma Gunnarsson og marinebiolog Therese Meyer begynte å arbeide med Den kulturelle skolesekken gjennom «Testlab 2017». Skoleåret 2023/24 turnerer de i Den kulturelle skolesekken med «Havets avtrykk – En reise til tareskogen» i Nordland og Rogaland.

Hvordan er det å turnere i DKS?

– Testlab var en veldig god måte å komme inn i DKS sin virksomhet på. Vi fikk hjelp fra eksperter innen feltet, samt hjelp til å forbedre vår egen produksjon. Å få sjansen til å jobbe som kunstner og kulturutøver i Den kulturelle skolesekken resulterer også i at man reiser rundt og opplever Norge. I tillegg gir det mulighet for å inspirere lærerne og gi dem innsikt i en teknikk som de kan fortsette å jobbe med, og elevene lærer en ny teknikk ved å skape bilder gjennom cyanotypi.

– Det er svært arbeidskrevende å forberede neste dags arbeid etter arbeidsøkter på skolen, og sammen med mye reising, fører dette til at vi har lite fritid under turneene. Men selv om dagene kan være intensive, er det veldig gøy og givende. Som kunstner oppdaterer jeg mine kunnskaper og lærer stadig nye ting gjennom formidlingen.

Hva mener du er det mest unike ved å være en del av DKS sammenlignet med andre typer kunstneriske engasjementer?

– Det er en flott mulighet, da jeg ser en personlig utvikling i mitt arbeid som kulturutøver. Det at vi kunstnere møter elever og lærere på skolen, gjør også at lærerne kan se nye muligheter i undervisningen sin. Elevene får møte aktive kunstnere som inspirerer og lærer dem å skape spennende kunst. Som kunstner innenfor spesielle teknikker, tar man med seg denne kunnskapen inn i møtet med elevene, slik at de får møte kunstuttrykk de aldri har opplevd før.

– Et annet aspekt er at barn og unge får ny kunnskap om hvordan man tar vare på naturen og havet. Prosjektet vårt er tverrfaglig, så det betyr at man får mye ny kunnskap om miljøet. Vi forteller om hvordan klimaendringer og forsuring av havet påvirker plante- og dyreliv. I stedet for å bare snakke om miljøspørsmål, går elevene inn i en prosess der de lager egne bilder ut fra tematikken og teknikken. Jeg ser at de får en større innsikt i og tar innover seg miljøspørsmål på en dypere måte. Kunst som arbeidsverktøy tydeliggjør og forsterker den teoretiske kunnskapen.

Hvordan har DKS-ordningen påvirket deres tilnærming til formidling av kunst?

– Siden vi har jobbet med elever fra første til niende klasse, spiller alder og modenhet en stor rolle i hvordan vi planlegger og tilpasser formidlingen. Vi kan da også reflektere over hvilken metode som fungerer bedre eller dårligere for en bestemt aldersgruppe. Dette gir oss bredere erfaring med hvordan barn i ulike aldre tar til seg og bearbeider kunnskapen vi underviser om.

Kunst som arbeidsverktøy tydeliggjør og forsterker den teoretiske kunnskapen.

Emma Gunnarsson

– Som kunstner inspireres jeg av arbeidet innen Den kulturelle skolesekken og på skolene. Jeg blir særlig inspirert av elevene og hvordan de lett kan omforme den kunnskapen de får, for eksempel til å skape egne kunstverk. Når jeg presenterer meg og kunsten min, får elevene en kunstopplevelse straks de kommer inn i arbeidsrommet. Deres begeistring i møte min kunst gir meg ny energi på turneen. Vi føler oss også ivaretatt av DKS-administrasjonene. I tillegg er det svært viktig for en frilanskunstner å arbeide for en oppdragsgiver som opererer med faste lønnssatser på et anstendig nivå.

Kan du dele et spesielt minne eller opplevelse dere har hatt på en DKS-turné?

– Jeg husker en gang vi underviste en åttende- eller niendeklasse på en mindre skole. Ei jente ble igjen ganske lenge etter at vi var ferdige med undervisningen. I løpet av dagen virket hun litt sjenert og holdt seg for seg selv, men etter at de andre i klassen hadde gått, gikk hun bort og snakket med Therese, som er marinbiolog. Jenta var interessert i å studere videre som marinbiolog og ville derfor vite hvilke utdanninger man kunne søke på i fremtiden. Jeg fikk følelsen av at vårt emne og det vi snakket om, hadde inspirert henne til å våge å kontakte Therese. Det føltes fint å se og oppleve møtet mellom dem. At vi muligens hadde påvirket og oppmuntret jenta til et fremtidig skolevalg, og at undervisningen vår gjorde en forskjell.

Bilder fra DKS-turné med «Havets avtrykk – En reise til tareskogen» i 2022/23.
Foto: Emma Gunnarsson.

Marinebiolog Therese Meyer
F