en person ikledd noe som ligner et tre holder på hodet sitt og skal til å rulle forover. I bakgrunnen ser en løpende barn.
"Knekke greine" med KompaniTO og ENT på Markedet for scenekunst 2022.

Hjelp! DKS kjem. Kva gjer eg?

Kjem besøket frå Den kulturelle skulesekken (DKS) som ei overrasking på deg nokre gonger? Eller treng du nokre tips til korleis du kan arbeide med DKS-opplevingane saman med elevane?

I dette verktøyarket finn du forslag til metodar du kan ta i bruk, anten du har dårleg, passeleg eller god tid til førebuingar. Sjå også ressursen Kunstopplevingar og danningsprosessar.

Lenkje til verktøyarket i nettversjon.

Informasjon

Denne ressursen kan gjerne vidareformidlast til skular/lærarar, og delast på eigne nettsider.