Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, sjefsanalytiker Elisabet Sørfjorddal Hauge og sjefsanalytiker Frode Bjørgo fra Oxford Research (på skjerm) og direktør i Kulturtanken Øystein Vidar Strand. Foto: KUD
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, sjefsanalytiker Elisabet Sørfjorddal Hauge og sjefsanalytiker Frode Bjørgo fra Oxford Research (på skjerm) og direktør i Kulturtanken Øystein Vidar Strand. Foto: KUD

Utredningen om DKS og evalueringen av Kulturtanken er klar

På oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har analyseselskapet Oxford Research gjennomført en utredning om Den kulturelle skolesekken (DKS) i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet i perioden mars 2022 til mars 2023.

  • Les rapport fra utredningen nederst i saken

Formålet med utredningen var å innhente kunnskap om hvordan DKS fungerer, gjennom en kartlegging av DKS og en evaluering av Kulturtanken. Rapporten ble overlevert til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen av forskningsteamet 31. mars 2023.

– Den kulturelle skolesekken er en demokratisk og utjevnende ordning som gir alle barn og unge like muligheter til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet helt gratis gjennom skolen. Nå vil vi vurdere anbefalingene i rapporten, med sikte på å gjøre Den kulturelle skolesekken enda mer relevant for elevene og bedre forankret i skolen, sier Trettebergstuen i en pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Elevene våre skal både få oppleve og utøve kunst og kultur på skolen. Det er viktig at Den kulturelle skolesekken samarbeider godt med skolene, sørger for at elevenes stemmer blir hørt og at de får spennende opplevelser gjennom DKS. Denne regjeringen er opptatt av at læring skjer i alle fag, og prioriterer de praktiske og estetiske fagene. Det er bra for ungene i skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna. 

Rapporten konkluderer med at Kulturtanken har høy måloppnåelse og er en nødvendig del av en velfungerende DKS-ordning. Rapporten gir også kunnskap om muligheter og utfordringer for videre utvikling av Den kulturelle skolesekken til det beste for elevene.

– Jeg er veldig glad for at rapporten nå foreligger og ser frem til å lese grundig! Mitt inntrykk er at Oxford Research og Høgskolen på Vestlandet har gjort et grundig og godt arbeid, og det er da også en omfattende rapport både om DKS og om Kulturtanken som nå er tilgjengelig for alle som er interessert, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

– Det er selvsagt også svært gledelig for oss at rapporten konkluderer med at Kulturtanken er en nødvendig del av en velfungerende DKS-ordning og at evalueringsarbeidet har fanget opp den positive utviklingen virksomheten er i.

Les rapporten:

For henvendelser eller spørsmål ta kontakt med Kulturtankens kommunikasjonssjef Agnieszka J. Bryn.
Kontaktinfo:
ajb@kulturtanken.no
+47 92215646