En barnehånd strekker seg etter en "fisk" i dukketeater.

DKS Årsrapport 2021

Årsrapporten for 2021 viser hvordan den nasjonale DKS-ordningen oppfyller samfunnsoppdraget og målet sitt om å gi alle elever i norsk skole et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Se video-presentasjon og les hele årsrapporten her

Årsrapporten er en oppsummering av DKS-året 2021, hvor vi kunne feire at DKS har vært en landsdekkende ordning i 20 år. Samtidig var det andre året med koronapandemi.

– I tillegg til kunstnere og kulturformidlere så har lærere og skoleledere, samt byråkrater på alle forvaltningsnivå i både kultursektoren og skolesektoren jobbet med engasjement og kreativitet for at alle landets skoleelever skulle få kulturelle opplevelser i sin skolehverdag også i 2021. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere hver især for innsatsen, og for at dere på ulike måter har bidratt til å gi elevene kunst- og kulturopplevelser i enda et år som har vært preget av pandemi og smittevernsrestriksjoner, skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Som i 2020 ble omfanget av DKS-ordningen i 2021 betydelig redusert som følge av smittevernstiltak i forbindelse med covid-19-pandemien. Til tross for lavere aktivitet og mange avlysninger fikk DKS-ordningen i samarbeid med utdanningssektoren allikevel satt kunst og kultur på dagsorden til alle landets 820 859 elever i de til sammen 3191 skolene i Norge.

– Rapportering for 2021 viser at DKS-ordningen har stått seg relativt godt også gjennom det andre året med koronaviruset. Til tross for nye utfordringer og endringer både i kunsten og verden fremstår ordningen som solid og relevant for alle brukergrupper, sier Ståle Stenslie, avdelingsdirektør Forskning og utvikling (FoU) i Kulturtanken.

Se video-presentasjon og les hele årsrapporten her