Ole Henry Snildalsli viser fram en lapp hvor det står "Elevarrangør"

Kurs for elevarrangører i DKS

Elevarrangørene er et nytt, brukervennlig kurs for opplæring av elever som skal ta imot utøvere fra Den kulturelle skolesekken.

Kurset kan gjennomføres som grunnopplæring for nye elevarrangører, men det egner seg også som repetisjon av, eller som et supplement til, eksisterende elevvert- eller elevarrangørkurs i regi av DKS-administrasjoner i fylker og kommuner.

Det er tilrettelagt for at kulturkontakter og lærere kan gjennomføre kurset som en del av sin interne opplæring. Kurset er utviklet og produsert av DKS Trøndelag.

Målgruppe er 5.-10. trinn.

Se kursinnhold og forslag til gjennomføring på kulturtanken.no