Viser ikon pluss logo til instagramkontoen dksnorge, samt de seks første innleggene som viser diverse utøvere på skolebesøk

Nasjonal Instagram-konto for Den kulturelle skolesekken

@dksnorge skal bidra til å skape interesse, kunnskap og engasjement for verdens beste ordning for kunst og kultur for barn og unge. I mars 2022 startet vi den flunkende nye Instagram-kontoen for hele Den kulturelle skolesekken (DKS).

DKS gir alle elever i Norge en mulighet for til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet – uavhengig av bosted, økonomi og sosiokulturell bakgrunn.

– Ved å vise hva elever møter av kunst og kultur i skolehverdagen, ønsker vi å synliggjøre hvor stor, mangfoldig og flott DKS-tilbudet er.  Vi ønsker også å vise de mange utøverne som turnerer hver krik og krok av vårt langstrakte land for å gi barn kunstopplevelser, sier kommunikasjonssjef Agnieszka Bryn.

Så følg oss, tagg oss og engasjer dere!

Dersom du har tips til poster eller har vært på turné og tatt noen bilder som andre bør se, tagg oss eller send materiell direkte til info@kulturtanken.no (eller via WeTransfer dersom filene er store).