Illustrasjon med tegninger til jubileumsskriftet.
Illustrasjon: Trude Tjensvold/Illustratørene

Historier fra 20 år med DKS

I 2021 var det 20 år siden Den kulturelle skolesekken (DKS) ble en nasjonal ordning. Derfor har vi invitert en rekke bidragsytere til å dele sine erfaringer, refleksjoner og historier om verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og ungdom.

I 20 år har alle elever i Norge tatt del i kunst- og kulturopplevelser. De har møtt kunstnere, formidlere og utøvere, selv bidratt i kunst- og kulturproduksjon og fått oppleve noe av det beste kunst- og kulturlivet har å by på, – i skoletida. Dette har vi markert med et jubileumsskrift og en digital jubileumsside, hvor du finner alle tekstene.

Gå til jubileumssiden DKS 20 år