En gruppe med elever går inn i et hus.

Nytt brukerforum for DKS-portalen

Som ledd i å bidra til at kommunene lettere kan ta i bruk DKS-portalen, lanserer Kulturtanken et nytt brukerforum.

Siden lanseringen av DKS-portalen i 2019 har Kulturtanken hatt fokus på opplæring av fylkes- og direktekommunene, som var de første til å ta portalen i bruk. Vi ønsker nå å rette fokus mot kommunenes bruk av DKS-portalen. Ved at kommunekontaktene legger sine turneer i portalen, vil skolene i kommunen få presentert det totale DKS-tilbudet, uansett om ansvarlig arrangør er fylkeskommunen eller kommunen, på én og samme nettside.

I tillegg til denne gevinsten for skolen, vil kommunene, ved å legge inn all relevant data i DKS-portalen, oppleve at årsrapporteringen blir mye lettere, da rapporteringen i stor grad vil skje automatisk (telling av hendelser og aktiviteter etc.) Sammen med fast informasjon om kontaktadresser og organisasjon, skoler og elevtall, vil da aktivitetene ligge ferdig registrert ved årets slutt – det som gjenstår å fylle ut er da økonomi, og evt. info om oppfølging av føringer i tilskuddsbrev.

Finn svar og få oppdateringer i forumet

Som ledd i å bidra til at kommunene lettere kan ta i bruk DKS-portalen, er det en glede å lansere vårt brukerforum for alle brukere av DKS-portalen. Her kan du lese svar på ofte stilte spørsmål, få beskjed om forbedringer og utvikling av portalen, melde fra om feil og stille spørsmål. Alle kan lese innholdet i brukerforumet, men for å stille spørsmål eller kommentere må du opprette bruker. Du kan også «abonnere» på de spørsmålene du stiller, slik at du får beskjed via e-post straks du har fått svar, eller om det er mer generelle deler av portalen du ønsker å følge særlig med på.

Opplæringssidene skal også oppdateres, igjen med fokus på kommunene, og opplæringsmateriellet som allerede ligger der skal spisses for å imøtekomme innmeldte behov.