En hånd retter på en plastilinfigur foran et nettbrett som filmer

Søk på NFIs tilskuddsordning for film og dataspill i skolen

Søknadsfrist 15. april!

Nå kan spillutviklere, filmskapere, manusforfattere, distributører, animatører og formidlere av film og spill i Norge søke om tilskudd til å utvikle formidlingsopplegg knyttet til Den kulturelle skolesekken.

Du kan søke om utvikling av formidlingsopplegg som skal sendes inn som forslag til DKS, eller opplegg som skal turnere i DKS kommende skoleår.

Bedre forutsetninger for utvikling

To barn leker med et nettbrett
Animasjonsverksted for barn på Cinemateket. Foto: Ida Meyn/NFI

Den kulturelle skolesekken sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Andelen filmtiltak som har vært tilbudt skolene gjennom DKS har vært lavere enn de andre kunstformene, og formidlere og aktører fra filmbransjen har savnet utviklingsmidler til å skape gode og innovative DKS-tiltak.

Den nye tilskuddsordningen fra Norsk filminstitutt (NFI) skal gi bedre forutsetninger for både film- og dataspilltiltak.

Én million til formidlingstiltak

– Vi ønsker å styrke audiovisuelle kunstuttrykk i DKS, som en viktig del av barn og unges kulturelle dannelse, sier Julie Ova, direktør for formidlingsavdelingen i NFI.

– Dette inkluderer også spill, som er et viktig satsingsområde for NFI. Vi har satt av en million kroner i utviklingsmidler for å få opp andelen film- og spillformidlingstiltak i Den kulturelle skolesekken. 

– Produksjonsmidler til filmformidling har vært etterspurt i DKS-ordningen og av filmfeltet. I Kulturtanken er vi derfor svært glade for at NFI nå lanserer en tilskuddsordning til dette formålet. Det er også positivt at dataspill blir inkludert i ordningen, som vi håper vil bidra til å øke tilfanget på god formidling av film og spill i DKS og styrke tilbudet til elevene, sier Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.

Fristen for å søke tilskudd er torsdag 15. april. Testing på relevant publikum kan inngå som en del av utviklingsarbeidet. Les mer i retningslinjene og søk her