To dukker ser forbauset på et papirark.

Har du sendt inn forslag? Sjekk status!

Vi oppfordrer nå alle som har sendt inn forslag via DKS-portalen om å logge seg inn og sjekke status for forslagene sendt inn for skoleåret 2021/2022. Behandlingsperioden er mellom januar og mars.

Logg inn i DKS-portalen

Om status

  • Status Aktuell betyr at forslaget er aktuelt for programmet. De respektive enhetene som har satt denne statusen på forslaget ditt vil ta kontakt for nærmere avtale.
  • Status Ikke valgt betyr at forslaget ikke er tatt inn i programmet.
  • Status Levert betyr at DKS-enheten har mottatt forslaget, men ikke endelig behandlet det.

Stor pågang hos DKS-enhetene knyttet til utbruddet av koronaviruset, og avlysninger av pågående turneer, kan påvirke behandlingstiden av forslag hos enkelte enheter.

Uansett hvilken status forslaget ditt har, kan alle DKS-enhetene, ikke bare de du har sendt forslaget til direkte, finne ditt forslag i portalen og ta kontakt med deg ved behov på et senere tidspunkt.

I portalen kan utøvere motta meldinger fra DKS-enhetene og svare på disse, samt godkjenne turné- og reiseplaner.

Viktige datoer

  • 15. august 2021 åpner DKS-portalen for at dere som allerede har sendt inn forslag kan revidere disse. Alle eksisterende forslag som allerede er opprettet i portalen, må revideres før de sendes inn på nytt / reaktiveres da forslagsskjemaet vil endres noe fra i fjor. Portalen åpnes samme dato for alle som vil sende inn nyopprettede forslag.
  • 1. oktober 2021 er frist for innsending av forslag for skoleåret 2022/2023.

Last ned appen

Har du lastet ned utøver-appen? Her har du enkelt tilgang til samme informasjon som på Min side i portalen.

For iPhone eller Android:

Last ned fra App Store
Last ned fra Google Play

Ofte stilte spørsmål