DKS-portalen: et omfattende utviklingsprosjekt

DKS-portalen er et fagsystem som skal fungere for alle involverte i Den kulturelle skolesekken; utøvere, planleggere, skolekontakter og i siste runde elevene.

September 2019 lanserte Kulturtanken DKS-portalen med å åpne for at utøvere kunne søke seg til DKS. For første gang kunne utøvere og kulturinstitusjoner melde inn sine forslag til kunst- og kulturformidling for skoleelever via en felles portal med en felles frist.

Bak nettsiden til denkulturelleskolesekken utvikles det også et omfattende fagsystem, der forslagene fra utøvere behandles av DKS-administrasjonene rundt i landet. Når programmet for neste skoleår er satt, skal turneer legges og kommunikasjon med både utøvere og skolene skal opprettes.

Nytt fagsystem

DKS-portalen er med andre ord et stort og omfattende utviklingsprosjekt, med et nytt fagsystem som skal læres av mange brukere, samtidig som det er under utvikling

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å få alle funksjoner på plass, men systemet kjører stabilt og det er få kritiske feil i driftsmiljøet, forteller prosjektleder Daniel Nørbech.

Gjennom våren har alle fylkene startet på turnélegging i systemet. Noen fylker har allerede lagt alle sine turneer i portalen og publisert disse, som for eksempel DKS i Nordland

Utfordringer

Turnéverktøyet i portalen byr også på utfordringer, og det er en del frustrasjon hos brukerne, knyttet til denne delen av systemet.

– Vi gjør det vi kan for å finne gode løsninger som relativt raskt kan lanseres. Vi må understreke at dette er en svært kompleks del av systemet og at de enkelte fylkene til dels jobber ulikt og opplever utfordringer på forskjellig områder, sier Nørbech.

Han understreker at selv om deler av systemet er forsinket i henhold til opprinnelig fremdriftsplan, opplever prosjektet at samarbeidet både med leverandøren (Netpower) og brukerne er svært godt.

– Vi er alle fleksible og finner konstruktive løsninger sammen, sier Nørbech.

Utviklingen av DKS-portalen er et langsiktig arbeid, med flere faser og mål. Blant annet skal det utvikles tilbakemeldingsflater for både utøvere og elever, noe som vil bidra inn i evalueringen og kvalitetsarbeidet i Den kulturelle skolesekken.

Utviklet til nå i DKS-portalen:

 • Nettside for DKS nasjonalt og undersider til fylkene
 • Utøver- og kulturinstitusjonsportal med mulighet for å sende inn forslag samt se og godkjenne turneer
 • Arbeidsflate for behandling av forslag
 • Arbeidsflate for planlegging og budsjettering av produksjoner
 • Arbeidsflate for turneer og aktiviteter (se eget punkt under)
 • Skoleportal med mulighet for å administrere sin skole, se arrangementer og melde seg på arrangementer
 • Meldingssystem mellom planleggere, utøvere og skole

Dette gjenstår:

 • Forbedring og videreutvikling av arbeidsflatene
 • Mulighet for å hente ut rapporter fra løsningen
 • Funksjon for arkivering
 • Funksjon for evaluering/tilbakemeldinger
 • Dokumentgenerator

Toppbilde: Fra DKS-festivalen Inn i Varmen på Tou Scene i Stavanger 2016. Foto: Lars Opstad.