Rohey
*** Local Caption *** Produsert av DKS-Buskerud og produsent Ragnhild Vreim Tveitan

Har du sendt inn forslag til DKS?

Nå er det tid for å sjekke din status i DKS-portalen.

DKS-programmet for neste skoleår er snart klart, og alle utøvere som har sendt inn forslag skal nå ha fått, eller får snart beskjed om de er aktuelle for programmet eller ikke.

Sist uke gikk det ut en e-post til alle forslagsstillere i Den kulturelle skolesekken. Alle som har sendt inn forslag til DKS, bes nå om å logge seg på i DKS-portalen for å sjekke status for forslagene sendt inn for skoleåret 2020/2021: Logg inn her og klikk på «Gå til Forslag» .

Status i DKS-portalen

I DKS-portalen kan utøvere blant annet motta meldinger fra DKS-enhetene og svare på disse, samt finne turné og reiseinformasjon. For å vite om man er tatt med i neste års DKS-program eller ikke, må man sjekke «status» i portalen.

Status Aktuell betyr at forslaget er aktuelt for programmet.
De respektive enhetene som har satt denne statusen på forslaget, tar kontakt for nærmere avtale.  
 
Status Ikke valgt betyr at forslaget ikke er tatt inn i programmet. 

Status Levert betyr at DKS-enheten har mottatt forslaget, men ikke endelig behandlet det.

Stor pågang hos DKS-enhetene knyttet til utbruddet av koronaviruset og avlysninger av pågående turneer, kan påvirke behandlingstiden av forslag hos enkelte enheter.

DKS-portalen åpner for nye forslag

1.8.2020 åpner DKS-portalen for nye forslag. De som allerede har sendt inn forslag kan også da revidere disse, og sende inn på ny, om man ønsker. 1.10.2020 er frist for innsending av forslag for skoleåret 2021/2022.

Toppbilde:
Rohey (Marked for musikk 2017)

Foto: Lars Opstad