Nye honorarsatser

Etter at forhandlingene mellom Creo (Forbundet for kunst og kultur) og KS om å opprette lønnsavtaler for utøvere som jobber for Den kulturelle skolesekken (DKS) ikke førte frem, har partene nå blitt enige om å oppjustere honorarsatsene for oppdragstakere i DKS.

Fra 1. august oppjusteres honorarsatsen til 5016 kroner per formidlingsdag, noe som er en økning på åtte prosent. Møter og prøver eller preproduksjonsarbeid skal honoreres med 697 kroner per time. Creo forhandlet med KS før jul med mål om å oppnå en lønnsavtale for DKS-utøvere, men forhandlingen første ikke frem til noen avtale.

For mer informasjon se Creo sin hjemmeside