Rektors betydning for DKS

Det var ikke alltid enkelt å være kulturkontakt på Kalnes videregående. Men så fikk skolen en ny rektor.

Rundt en kilometer fra E6, opp en vakker allé omgitt av rullende åkere som for anledningen er dekket av et vakkert tåkeslør, ligger en av landets eldste og største landbruksskoler. Skolen på Kalnes ble etablert i 1870, og det mektige hovedbygget vitner om fordums tider. Å komme på DKS-turné til slike omgivelser, må være stas.

Manglende tilbakemelding og engasjement

Da Bente Lodgaard overtok rollen som kulturkontakt på Kalnes vgs for seks år siden, hadde skolen ennå ikke funnet formen etter en voldsom endring. Fra å være en internatskole med 100 elever og 20 ansatte, var den omgjort til en videregående skole med godt over 500 elever og tilsvarende økning av lærerstaben.

Lodgaard forteller at enkelte i lærerkollegiet hadde noen ugjennomtenkte holdninger til hvordan å samarbeide på en stadig voksende arbeidsplass. I tillegg var det elementer av manglende respekt for betydningen av Den kulturelle skolesekken, og vanskelig å innhente svar.

LES HELE SAKEN HER