Hjelper kunstnere inn i DKS

Hvordan gi elever flere møter med visuell kunst i Den kulturelle skolesekken? Et pilotprosjekt tar tak i det som trengs før en produksjon meldes inn i DKS-portalen.

– For oss som driver med visuell kunst er det kanskje helt nødvendig å være med på noe som dette? Mange av oss har ikke «entertainer-genet» som andre utøvere har, genet er i hvert fall ikke særlig trent, påpeker billedkunstner Maj-Gret Gaupås.

Mange som jobber med visuell kunst har lite erfaring med å formidle egen kunst til barn og unge. Å drive med formidling til samme målgruppe har heller ikke høy status, ifølgeCarl Martin Faurby, programkurator ved Kunsthall Trondheim.

– Den kulturelle skolesekken er et ganske usynlig system for bildekunstnere.Utøvere innen andre kunstarter kjenner bedre til DKS-systemet og er flinkere til å bruke det. Jobber du med teater eller musikk, inviteres du ofte inn i produksjoner – det er en naturlig rekruttering også til DKS. Billedkunstnere jobber oftere alene, bemerker Faurby.

LES HELE SAKEN HER