To jenter med hvit parykk synger i mikrofon. Glinsende balgrunn. Lilla lys.
Foto: Dansens Hus

Ny tildelingsmodell i grunnskolen

Programmet for 2022-23 godkjent, og klargjøres på våre nettsider. frem til sommeren klargjøres det for dere. Vi kan love høy kvalitet, og en miks av velutprøvde og nye produksjoner!   

 NB! Nytt: Valgfri og fast meny slås sammen for grunnskolen 

Fra neste skoleår utgår det vi har kalt valgfri meny, til fordel for en utvidet fast meny. Produksjonene som før lå i valgfri meny tildeles uten påmelding, akkurat som det øvrige faste programmet. Dette gjør vi for å bedre utnytte den rammen vi har til rådighet, og sikre et mer rettferdig og variert kulturtilbud til alle. Grunnskolen får med dette i 2022-23 både det trinnvise faste tilbudet tilsvarende 2021-22 + en ekstra produksjon.  

Valgfritt program VGS

Programmet er i sin helhet valgfritt, og vektlegger i stor grad delte opplevelser. Påmelding kan gjøres hele skoleåret, merk at først til mølla gjelder, og at tildeling blir gjort med en gang.

Verksteder og tilrettelagte produksjoner

Verksteder til grunnskolen med varighet én eller flere dager, samt produksjoner utviklet for elever med særskilte behov, tilbys fortsatt i en valgfri meny. Du melder interesse i påmeldingsportalen som før, og får beskjed når tildeling er gjort. Ikke først til mølla


Bonusproduksjon for grunn- og videregående skoler videreføres uten endring. Skolen kan søke om midler til kulturproduksjon/kulturverksted utenom vårt program som skolen selv arrangerer. Innvilgning av støtte gjør vi etter de samme kvalitetsprinsippene som det øvrige programmet. Les mer her: Bonusproduksjon.  

SKUP for både grunn- og videregående skoler videreføres uten endring. Skolen søker om deltakelse i utviklingsprosjekter, der kunst benyttes som metode for å oppnå endring eller utvikling av definerte utfordringer. Innvilget deltakelse innebærer både økonomi til kulturprosjektet og veiledning i kunst som metode. Les mer her: SKUP.  

Avspark 2022 – forsterket kulturell skolestart 

Vi tror på en normal høst 2022. Og vi tror at kunst kan virke samlende når nye og gamle skolekull skal i gang med et nytt skoleår. Etter to år med pandemi styrker vi derfor programmet kommende høst. Fellesskapsopplevelser blir prioritert, som f.eks. skolegårdskonserter, teater i gymsalen, forestillinger på store scener, eller annet. Påmelding og tildeling ble gjort på forsommeren, og frem til høstferien vil en rekke Avsparkproduksjoner være en del av skolestarten på mange skoler.