Aktuelt

God sommer!

Publisert 18.06.2021

DKS-programmet for 2021-2022 er klart!

Publisert 08.04.2021

Vi er blitt Balansemerket!

Vi som en stor kulturaktør i Nordland har en viktig rolle i et forebyggende arbeid mot all uønsket atferd, og særlig i forebyggende arbeid rundt seksuell trakassering. Vi har tatt et standpunkt. Vi er stolte av at vi er Balansemerket, og oppfordrer alle andre kulturaktører til å gjøre det samme. Dette innebærer at vi i […]

Publisert 20.02.2021

Smittevernveileder for skolene

Skolene har startet opp etter ferien, og utøvere fra Den kulturelle skolesekken (DKS Nordland) skal snart besøke skolene i hele fylket med sine produksjoner. DKS Nordland har utarbeidet en Smittevernveiledere DKS-arrangementer gult nivå for å bidra til tryggere DKS-besøk i møte med skolene. Vi ber skolene sette seg inn i denne. DKS Nordland ser fram til […]

Publisert 20.08.2020

Smittevernveileder for utøvere

DKS Nordland har utarbeidet en egen smittevernveiledere for utøvere som skal reise på turne i Nordland, så lenge trafikklysmodellen for smittevern ligger på gult nivå i grunnskole og videregående skole. DKS Nordland ønsker å gjennomføre så mye som mulig av høstens program, men vil måtte gjøre tilpasninger underveis. Vi håper derfor på god dialog med […]

Publisert 20.08.2020

Digitalt kulturarrangørkurs

Vi starter et nytt skole- og DKS år med å stolt lansere et digitalt kulturarrangørkurs, tidligere kalt elevarrangørkurs. Kurset består av seks filmer med tilhørende oppgaver og vi har laget dem i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Nettressursene publiseres på Kunst og kultursenterets sider. Vi håper at filmene kan være […]

Publisert 14.08.2020

DKS-ressursside for lærere

Kulturtanken har nylig lansert en egen ressursside for lærere. Her får du informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon. Du finner artikkelen her og på Kulturtankens hjemmeside.

Publisert 23.06.2020