Aktuelt

Smittevern skoler og utøvere grønt nivå

Smittevernsveileder for skolene GRØNT nivå- generell informasjon Skolene følger pr. 17.08.21 grønt nivå i trafikklysmodellen for smitteverntiltak. Skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjelder for områder med mye smitte. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak.På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet […]

Publisert 31.08.2021

DKS-programmet for 2021-2022 er klart!

Publisert 08.04.2021

Vi er blitt Balansemerket!

Vi som en stor kulturaktør i Nordland har en viktig rolle i et forebyggende arbeid mot all uønsket atferd, og særlig i forebyggende arbeid rundt seksuell trakassering. Vi har tatt et standpunkt. Vi er stolte av at vi er Balansemerket, og oppfordrer alle andre kulturaktører til å gjøre det samme. Dette innebærer at vi i […]

Publisert 20.02.2021

Smittevern for skoler og utøvere gult nivå

Hvis skolene går over til gult nivå gjelder følgende smittevernsledere og retningslinjer, Skoler- gult nivå DKS Nordland har utarbeidet en smittevernveiledere for skoler gult nivå for å bidra til tryggere DKS-besøk i møte med skolene. Vi ber skolene sette seg inn i denne. Med smittevernveilederne håper vi besøkene på skolene blir enklere og tryggere.Vi vil gjøre […]

Publisert 20.08.2020

Digitalt kulturarrangørkurs

Vi starter et nytt skole- og DKS år med å stolt lansere et digitalt kulturarrangørkurs, tidligere kalt elevarrangørkurs. Kurset består av seks filmer med tilhørende oppgaver og vi har laget dem i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Nettressursene publiseres på Kunst og kultursenterets sider. Vi håper at filmene kan være […]

Publisert 14.08.2020

DKS-ressursside for lærere

Kulturtanken har nylig lansert en egen ressursside for lærere. Her får du informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon. Du finner artikkelen her og på Kulturtankens hjemmeside.

Publisert 23.06.2020