Digitalt kulturarrangørkurs

Digitalt arrangørkurs

Vi starter et nytt skole- og DKS år med å stolt lansere et digitalt kulturarrangørkurs, tidligere kalt elevarrangørkurs. Kurset består av seks filmer med tilhørende oppgaver og vi har laget dem i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Nettressursene publiseres på Kunst og kultursenterets sider. Vi håper at filmene kan være et godt supplement til kursene som vi holder årlig rundt om i fylket, og at de vil bidra til at elever får en god forståelse av hva en kulturarrangør er, og at de blir bedre rustet til å utføre den viktige jobben de gjør som medarrangør av turneene som kommer til skolene.

Les mer i artikkelen av Kulturtanken