Et bilde av to kvinner som illustrerer nyheten om programslipp for DKS Nordland skoleåret 2024/2025
Fra "Varm melk med honning". Foto: Gaurav Madan

Programslipp 2024/2025

Hurra! I dag lanserer vi DKS-programmet for Nordland neste skoleår (2024/2025). Vi har jobbet siden i høst med å få alle brikkene på plass, og er veldig fornøyd med resultatet. Klikk her for å finne produksjonene som skal til din skole.

Videoer med program for hvert turnédistrikt kommer i løpet av kort tid. Vi oppdaterer artikkelen fortløpende.

DKS Nordland tilbyr et mangfoldig program av høy kvalitet, med mål om å engasjere, inspirere og utfordre. Vi legger vekt på kunstens egenverdi; kunsten rører ved oss på uventet vis og gir rom for utvikling og nye impulser. Vi håper at programmet setter spor hos unge øyne, hjerter og sinn!