Utlysning: Juryklasse til Uprisen 

Vil din 8.klasse kåre årets beste ungdomsbok neste år? 

Vi søker lærere og elever som ønsker å si sin mening om ungdomslitteratur. Åtte utvalgte 9. klasser utgjør den nasjonale juryen som kårer Uprisen. Neste år kan din klasse få det ærefulle oppdraget i ditt fylke! 

Hva er Uprisen? 

Sammen med Brageprisen og Kulturdepartementets barnebokpriser er Uprisen noe av det gjeveste en forfatter kan motta. I Uprisen – årets ungdomsbok avgjør ungdommene hvem som vinner.  

Prisarbeidet går gjennom hele skoleåret og er delt i fire. Først ut er 30 kritikerklasser som gjennom høsten anmelder alle årets ungdomsbøker. I januar nominerer en ungdomsjury fem bøker på bakgrunn av kritikerklassenes meninger. En av disse bøkene vil vinne tittelen Årets ungdomsbok. Juryklassene bestemmer hvilken. 

Juryklassene leser og vurderer fra februar til mai, og hver klasse diskuterer seg fram til en favoritt. Alle juryklasser velger to representanter som de sender til prisens fjerde ledd: Storjuryen. Storjuryen møtes på Norsk Litteraturfestival i Lillehammer siste uka i mai og kommer fram til en felles vinner. Prisen deles ut dagen etter. 

Juryklassen får: 

 • En sentral rolle i kåringen av Norges viktigste litteraturpris 
 • Gratis tilsendte eksemplarer av hver av de fem nominerte bøkene. Det totale antallet bøker utgjør minimum en bok per elev, maksimum 35 bøker. 
 • Besøk av en profesjonell kritiker tre ganger i løpet av leseperioden. 
 • Mulighet for medieomtale i riksdekkende media og lokalpresse. 
 • Tilbud om å dra på utdelingen av Uprisen på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i slutten av mai. Arrangementer, mat og overnatting dekkes for inntil 30 elever. Reise må finansiers selv. 
   

Skolen og klassen forplikter seg til: 

 • Å bruke mye tid i leseperioden 
 • At læreren deltar på et obligatorisk dagsseminar i Oslo i januar 2024.  
 • Å sende to elever til Lillehammer på storjurymøtet. En lærer må følge elevene. Utgifter er dekket. 

Hvorfor søke: 

 • Uprisen gir ungdom innflytelse. Deres mening betyr mye for forfattere, forlag og påvirker nye bokprosjekter. 
 • Elevene leser hele bøker. At deres mening teller, motiverer dybdelesing og mengdelesing. 
 • Uprisen gir muntlige ferdigheter. Elevene får trening i å si sin mening og lytte til andres. 
 • Uprisen går over hele vårsemesteret. Det er intenst, men samtidig et leseprosjekt med kontinuitet.  
 • Opplegget i seg selv er enkelt, men har rammer som gir leselyst. 
 • Uprisen gir leseglede. 

Søknaden må inneholde: 

 • Klassetrinn og skole 
 • Antall elever 
 • Hvorfor dere ønsker å være juryklasse 
 • Hvordan dere jobber med litteratur 

Send søknad til: Charlotte Wergeland, epost: chajen@nfk.no, telefon: 922 61 707

Søknadsfrist: 09.05.24 

Uprisen – årets ungdomsbok er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og alle fylkene. Dere kan få vite mer på foreningenles.no/uprisen-arets-ungdomsbok, eller ved å se denne filmen