Foto: Marte Glanville / Kulturtanken

Kulturarrangører

Skolene mottar stadig flere kunstnerbesøk utenfra, og flere og flere skoler velger å engasjere elevarrangører, som nå er omdøpt til kulturarrangører,  i forbindelse med kunst- og kulturarrangementer.

DKS Nordland arrangerer fysiske kurs for kulturarrangører i hele fylket etter en 4-årsplan.

Skoleåret 2023/2024 er det skolene i Ofoten sin tur å delta på heldagskurs. Her får elevene bli kjent med de ulike rollene i et arrangørteam og prøvd seg som arrangør av en konsert. I uke 39 arrangeres det kurs på Narvik bibliotek og Lødingen skole.

Digitalt kurs for kulturarrangører

Høsten 2020 lanserte DKS og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) et digitalt kurs for kulturarrangører som vi håper vil styrke mottakerapparatet på skolene i hele landet. Dette e-kurset tilbyr både oppfriskning av kunnskap og en innføring til de som er nye i rollen som kulturkontakt eller kulturarrangør. Målet er å bidra til god rekruttering og opplæring av kulturarrangører i skolen.

Du finner nettressursene på KKS sin hjemmeside (klikk på lenken eller på bildet under for å navigere til kurset).

Å være kulturarrangør er gøy

Kulturarrangører har blitt innført med suksess, ikke bare ved flere skoler i Nordland, men også landet rundt. Disse kan bestå av en fritt sammensatt gruppe eller eksempelvis være representert ved elevrådet. Å være medhjelper til arrangementer som skjer på skolen skaper en form for eierskapsfølelse til det som skal skje og stolthet over å ha hjulpet til med arrangementet. Dette er verdifull kunnskap som også kan benyttes utenfor skoletiden.

Kvaliteten på arrangementer fra Den kulturelle skolesekken heves betraktelig ved god tilrettelegging. Dette er et arbeid elever godt kan ta stor del i og hvor lærings- og mestringseffekten er stor. DKS Nordland oppfordrer derfor skoler om å gi elever kompetanse og inspirasjon til arrangøroppgaver!

For mer informasjon, kontakt Jim-Raymond Hansen på e-post: jimhan1@nfk.no