Foto: Marte Glanville / Kulturtanken

Informasjon og verktøy til kulturkontakter

Som kulturkontakt er du det viktigste bindeleddet mellom skolen, Den kulturelle skolesekken (DKS) og utøverne. Takk for at du har tatt på deg dette oppdraget!

DKS Nordland har fått en helt ny veileder for kulturkontakter. Last ned veilederen her.

Kulturtanken har også laget ei fyldig og god samleside med masse nyttig informasjon. I artikkelen Kulturkontakt – en essensiell rolle kan du f.eks. lese seks intervjuer med kulturkontakter fra hele landet, som forteller om gleder og utfordringer knyttet til rollen.

Kulturkontaktens oppgaver

  • Holde seg orientert om tilbudet
  • Videreformidle og sikre informasjon til lærere om aktuelle produksjoner
  • Sikre at utøverne blir tatt godt imot når de kommer til skolen
  • Sikre at utøverne blir presentert for elevene når det er et ønske (på større forestillinger fra scene), og at de blir presentert for klasselærerne når tilbudet er klasseromsbesøk. Bidra til å sende inn evalueringsskjema etter besøk/forestilling.
  • Være skolen sitt talerør og delta i dialogen som skal hjelpe oss å utvikle DKS Nordland
  • Følge opp kulturverter og andre som får delegert ansvar ved besøk på skolen
  • Oppdatere skolens informasjon, elevtall og ukeplaner i DKS-portalen

Årshjul for kulturkontakter

Vi har laget et forslag til årshjul for kulturkontakter, som kan tilpasses den enkelte skole. Last ned årshjulet her.