DKS Nordland

Besøksadresse: Fylkeshuset 8048 Bodø
Tlf 75650000
E-postadresse: dks@nfk.no

Ida Hevrøy
Fagteamleder DKS
Fagprodusent – scenekunst/litteratur
Helgeland nord
911 96 685

 

 

Jim-Raymond Hansen
Teknisk produsent/ fagprodusent film
Salten nord 
909 80 994
Mette Jordahl-Broback
Fagprodusent – musikk/ samiske uttrykk
Ofoten
Videregående skole
412 00 179
Charlotte Jenssen Wergeland
Produsent
Lofoten og Vesterålen
922 617 07
Lise Valberg
Produsent (permisjon ut 31.07.21)
Helgeland Sør
481 86 568