Kontakt oss

DKS Nordland

Besøksadresse: Fylkeshuset 8048 Bodø
Tlf 75650000
E-postadresse: dks@nfk.no

Ida Hevrøy
Fagteamleder DKS
idahev@​nfk.​no
m: 911 96 685
Mette Jordahl-Broback
Produsent – musikk
Ofoten
metjor@nfk.no
m: 412 00 179
Gry Løvmo
Produsent – Visuell kunst, dans og kulturarv
Salten
m: 984 19 211
Kristoffer Nohr Unstad
Turnéplanlegger
Helgeland sør og VGS
m: 416 50 831

Iselin Aamodt Borgan
Produsent – musikk og litteratur (vikariat)
Lofoten og Vesterålen
isebor@nfk.no
m: 992 75 106

Aud Kristine Horseng
Produsent – scenekunst

Helgeland nord
audhor@nfk.no
m: 909 60 737

Jim-Raymond Hansen
Teknisk produsent
m: 909 80 994

Charlotte Jenssen Wergeland (i permisjon til aug. 23)
Produsent – musikk og litteratur
Lofoten og Vesterålen
m: 922 617 07