DKS Nordland

Besøksadresse: Fylkeshuset 8048 Bodø
Tlf 75650000
E-postadresse: dks@nfk.no

Ida Hevrøy
Fagteamleder DKS
Fagprodusent – scenekunst/litteratur
Helgeland nord
911 96 685

 

 

Jim-Raymond Hansen
Teknisk produsent/ fagprodusent film
Salten nord 
909 80 994
Mette Jordahl-Broback
Fagprodusent – musikk/ samiske uttrykk
Ofoten
Videregående skole
412 00 179
Charlotte Jenssen Wergeland
Produsent
Lofoten og Vesterålen
922 617 07
Gry Løvmo
Produsent
Salten
98 41 92 11
Lise Valberg
Produsent (permisjon ut 31.07.21)
Helgeland Sør
481 86 568

Aud Kristine Horseng
Produsent
Rana og Helgeland nord
audhor@nfk.no
90 96 07 37