DKS Nordland

Besøksadresse: Fylkeshuset 8048 Bodø
Tlf 75650000
E-postadresse: dks@nfk.no

Stig Løvseth
Avdelingsleder

 

Ida Hevrøy
Fagprodusent – scenekunst
Helgeland nord
911 96 685

 

 

Jim-Raymond Hansen
Teknisk produsent
Salten nord 
909 80 994
Mette Jordahl-Broback
Fagprodusent – musikk
Ofoten
Videregående skole
412 00 179
Kathrine Schjem
Fagprodusent – kulturarv
Salten Sør
481 92 086

 

Jeanette Steen Kristensen
Fagprodusent – litteratur og visuell kunst
Salten
90 89 0061
Tiltredelse 16.august 2020
Maja Zakariassen
Produksjonsansvarlig
Fagprodusent -film
Lofoten og Vesterålen 
905 80 911
Anniken Sivertsen Hunstad
VGS 
Helgeland sør
annsiv@nfk.no

917 00 074