DKS Nordland

Besøksadresse: Fylkeshuset 8048 Bodø
Tlf 75650000
E-postadresse: dks@nfk.no

Stig Løvseth
Avdelingsleder

 

Ida Hevrøy
Fagprodusent – scenekunst/litteratur
Helgeland nord
911 96 685

 

 

Jim-Raymond Hansen
Teknisk produsent/ fagprodusent film
Salten nord 
909 80 994
Mette Jordahl-Broback
Fagprodusent – musikk/ samiske uttrykk
Ofoten
Videregående skole
412 00 179
Kathrine Schjem
Fagprodusent – kulturarv
Salten Sør
481 92 086

 

Lise Valberg
Helgeland Sør
90 89 00 61
Maja Zakariassen
Produksjonsansvarlig
Fagprodusent -scenekunst/ visuell kunst
Lofoten og Vesterålen 
905 80 911
Vikar
Anniken Sivertsen Hunstad

Helgeland sør
annsiv@nfk.no

917 00 074