Kontakt oss

DKS Nordland

Besøksadresse: Fylkeshuset 8048 Bodø
Tlf 75650000
E-postadresse: dks@nfk.no

Ida Hevrøy
Fagteamleder DKS
idahev@​nfk.​no
911 96 685

 

 

Charlotte Jenssen Wergeland
Produsent – musikk og litteratur
Lofoten og Vesterålen
922 617 07
Gry Løvmo
Produsent – Visuell kunst, dans og kulturarv
Salten
98 41 92 11
Jasmina Kozic
Turnélegger/ produsent – VGS
Ofoten
909 45 259

Aud Kristine Horseng
Produsent – scenekunst
Rana og Helgeland nord
audhor@nfk.no
90 96 07 37

Eirik Bjarghov
Turnélegger/ produsent – film
Helgeland Sør
986 33 462
Jim-Raymond Hansen
Teknisk produsent
909 80 994
Mette Jordahl-Broback
I permisjon
Lise Valberg
I permisjon