DKS Nordland

Besøksadresse: Fylkeshuset 8048 Bodø
Tlf 75650000
E-postadresse: dks@nfk.no

Ida Hevrøy
Fagteamleder DKS
Fagprodusent – scenekunst/litteratur
Helgeland nord
911 96 685

 

 

Jim-Raymond Hansen
Teknisk produsent/ fagprodusent film
Salten nord 
909 80 994
Mette Jordahl-Broback
Fagprodusent – musikk/ samiske uttrykk
Ofoten
Videregående skole
412 00 179
Kathrine Schjem
Fagprodusent – kulturarv
Salten Sør
481 92 086

 

Produsent (permisjon ut 31.07.21)
Lise Valberg
Helgeland Sør
481 86 568
Produsent (vikar ut 31.05.21)
Charlotte Jenssen Wergeland
Lofoten og Vesterålen
92 26 17 07
Produsent (vikar ut 31.05.21)
Jan-Ivar Bårtvedt
Salten
474 13 853