Kontakt oss

Ida Hevrøy
Faggruppeleder
m: 911 96 685
Mette Jordahl-Broback
Produsent musikk
Turnéansvarlig Ofoten
metjor@nfk.no
m: 412 00 179
Gry Løvmo
Produsent visuell kunst og kulturarv
Turnéansvarlig Salten
m: 984 19 211
Kristoffer Nohr Unstad
Produsent film
Turnéansvarlig Helgeland sør og vgs
m: 416 50 831

Aud Kristine Horseng
Produsent scenekunst
Turnéansvarlig Helgeland nord

audhor@nfk.no
m: 909 60 737

 

Charlotte Jenssen Wergeland
Produsent litteratur og musikk
Turnéansvarlig Lofoten og Vesterålen
m: 922 617 07

 

Jim-Raymond Hansen
Teknisk produsent
m: 909 80 994