Foto: Marte Glanville / Kulturtanken

For kommunen

Produksjoner fra DKS Nordland
Produksjonene som skal ut til kommunene fra DKS Nordland blir bestemt i løpet av januar/februar. Informasjon om hvilke produksjoner som kommer til den enkelte kommune sendes ut til  kommunekontakten – som igjen koordinerer med skolene i henhold til samarbeidsavtalen mellom fylket og kommunene. Har du ikke oversikt over avtalen for din kommune, ta gjerne kontakt med oss i DKS Nordland på e-post for å få oversendt den signerte utgaven: dks@nfk.no. Vi har laget en opplæringsfilm om samarbeidsavtalen, som du kan se her.

Reservasjon av lokaler
Noen av produksjonene fra DKS Nordland krever bestemte lokaler (kino, kulturhus, kunstforening og lignende). Når det er tilfelle tar vi kontakt med kommunekontakten og ber vedkommende reservere egnede lokaler.

Skyss
I tilfellene der DKS Nordland dekker skyss til oppsatte forestillinger/formidlinger, vil dette blir opplyst om i turnéplanen. Skolene/kommunen må benytte reisebestillingsskjema, som du kan laste ned her.

Oppdatert informasjon
Vi ber kommunekontakten om å sørge for at vi til en hver tid har korrekte opplysninger om navn, e-post og telefonnummer til kulturkontakt på skolene. DKS Nordland er helt avhengig av denne rollen for at ordningen skal fungere. Det er kulturkontakten utøverne tar kontakt med i forkant av besøket.

Hvis det utnevnes en ny kommunekontakt, er det viktig at DKS Nordland blir informert.

Lokale planer og rapportering
Kommunen har egne DKS-midler som DKS Nordland fordeler til kommunene i Nordland.

Kommunekontakten er ansvarlig for at det foreligger en plan for bruk av disse midlene, samt at det blir sendt inn en årlig rapport på kommunens egne DKS-tiltak.

Eksempel på samarbeidsavtale