Foto: Erik Brandsborg / Kulturtanken

Vilkår og satser

Rammeavtalen ASA 4401 er forhandlet frem av Creo og KS, og gjelder kunstnere som jobber som oppdragstakere/næringsdrivende for fylkeskommuner og 100%-kommuner innen Den kulturelle skolesekken.

Dagshonorar, gjeldende fra 1.8.2023: Kr 5 620,-

Rammeavtalen gjelder ikke for kulturinstitusjoner med egne tariffavtaler. Pakkepriser kan  benyttes, for eksempel for kulturinstitusjoner og for produksjoner tatt opp i Scenekunstbruket (Scenekunstbrukets grunnpriser) og Forfattersentrum (Forfattersentrums honorarsatser).

Fakturainformasjon

Vi ønsker hovedsakelig at faktura sendes som eFaktura. Vår fakturaadresse i ELMA adresseregister er vårt organisasjonsnummer: 964 982 953. Aksesspunkt er Nets.

Nordland Fylkeskommune, Fakturamottak, Den kulturelle skolesekken, 8048 Bodø

I tillegg til rammeavtalen har DKS Nordland noen generelle vilkår som oppdragstaker forplikter seg til å følge. Disse vilkårene kan du lese her.