Kulturvertkurs

arrow_back Produksjoner

I år tilbyr vi Kulturvertkurs for alle grunnskoler i Viken! Kulturverter er elever som har viktige arrangøroppgaver når skolen får DKS-besøk. Elevene får en smakebit på arrangørfaget, og lærer hvordan man lager gode rammer rundt arrangementene. Vi ønsker at alle skoler skal ha arrangørteam som legger til rette for konserter, forestillinger og kunstnerbesøk fra den kulturelle skolesekken.

Se videoen i billedkarusellen øverst på denne siden for et innblikk i hva et slikt kurs går ut på. 

Praktisk informasjon:

  • Kurset varer i 2 til 2,5 timer. 
  • Kursdeltakere fra flere skoler på samme kurs.
  • Elevene tar med egen skole-pc som de skal utføre oppgaver med. Deriblant gjøre seg kjent med DKS sine nettsider. 
  • Elever og lærere får servert enkel lunsj. 
  • Skolen må selv besørge transport for sine elever til og fra kurset. 
  • Kulturvertene får egne t-skjorter og "akkrediteringskort" med bånd.

Viktig forberedelser før kursstart:

  • Velg ut fire kulturverter på 6. og/eller 9. trinn.
  • Skolen må selv besørge transport for sine elever til og fra kurset. 
  • Kulturkontakten til skolen oppfordres sterkt til å delta. Kurset er lærerikt og nyttig også for dere. Det må være en lærer med elevene.

Vi håper at skolene prioriterer den dagen de har fått. Det er mange skoler som skal ha kulturvertkurs innenfor en kort periode, som innebærer at vi har begrensede muligheter til å gjøre endringer.

Som kulturkontakt får du mer informasjon om kurset i egen mail etter sommeren.


Varighet

2 timer og 30 minutter (Inklusiv lunsj)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

4

Oppriggingstid

60 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Auditorium, Aula eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Trenger et rom med tilgang til projektor og lerret. Hvis kursstedet har tilgang på sanganlegg, så ønsker vi å bruke det.

 

 

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

DKS-Viken i samarbeid med Lillestrøm kommune og Buskerud musikkråd 

Utøvere

Morten Barrikmo

Knut Lothe

Rino Johannessen

Ante Skaug

Andre medvirkende

Gruppenavn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Thomas Andre Fritsø, tlf: +47 97 52 85 44, e-post: thomasfr@bfk.no

Ida Hasund, tlf: +47 40 49 29 13, e-post: idaha@afk.no

José Leguina, tlf: +47 92 24 04 93, e-post: josel@ofk.no

Kontaktperson utøver

Morten Barrikmo, tlf: +47 95 12 13 70, e-post: morten@barrikmo.no

Ante Skaug, tlf: +47 98 08 24 71, e-post: anteskaug@yahoo.no