Safarium IKKE AKTUELL (Tilrettelagt) Viken 23/24

arrow_back Produksjoner

Safarium er en danseforestilling som er tilrettelagt for barn og unge med spesielle behov og produsert for turné i Den Kulturelle Skolesekken.

Prosjektet tar utgangspunkt i opplevelse av verden gjennom kroppslige møter; mellom ulike kropper eller mellom kroppen og omgivelsene. Gjennom sanselig og taktil utforskning av rommet, får barna oppleve både fysisk kraft og sensibilitet på nært hold. Forestillingen utspiller seg i et landskap som danserne og barna deler. Gjennom forestillingens ulike situasjoner transformeres landskapet, og barna inviteres med i utforskning av rom og bevegelse sammen med danserne.

Prosjektet ble utarbeidet i 2014 og har spilt over 100 forestillinger siden da.

 

Tekst til ukeplan: Tre dansere beveger se inn i en scenografi av stoff figurer, gradvis inviteres elevene i dansen. Opplevelsen er levert av Den kulturelle skolesekken Viken.


Varighet

1 timer og 30 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

1-2 personar (gjerne med traller) som kan bære.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

20

Oppriggingstid

60 minutter

Nedriggingstid

60 minutter

Arena/rom

Gymsal, Aula, Annet eller lignende

Antall utøvere

4

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Trenger minimum 8 x 8 m ledig gulvflate. Blackbox / dansesal / gymsal er ideelt, men andre rom kan også fungere. Må være enkel tilgang.

Prosjektbeskrivelse

 

SAFARIUM
Safarium utspiller seg i et landskap som består av rundt 30 håndlagde puffer i tekstil der alle har ulik fasong, tyngde og størrelse. Forestillingen beveger seg gradvis fra å være en forestilling over til å bli et verksted. Dette skjer gjennom en transformasjon av rommet til stadig nye landskap. Elevene inviteres med på en safari, først ved å plassere seg på nye steder i rommet, så ved å bli mer deltagende i situasjonene som oppstår, og som igjen påvirker rommet.

Safarium tar utgangspunkt i opplevelser av verden gjennom kroppslige møter. Med taktil utforskning av rommet får elevene oppleve både fysisk kraft og sensibilitet på nært hold. Medvirkende i forestillingen er tre dansere og en publikumsvert.

Max antall deltagere på forestillingen er 20, inkludert elever, lærere og assistenter.

DEN KUNSTNERISKE PROSESSEN

Safarium var en av ni kunstprosjekter som ble valgt ut til å være en del av INK2013, et samarbeid mellom DKS og Seanse. Målet med ordningen var å lage forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet for barn med spesielle behov. 

Safarium ble produsert i tett samarbeid med referansegrupper ved Signo skole- og kompetansesenter i Andebu og ved Forsterket enhet på Byskolen i Sandefjord. Barn og lærere i referansegruppene fulgte hele prosessen, fra idéutvikling til ferdig forestilling, og har hatt en avgjørende rolle i prosjektets utvikling. Møtene utviklet seg fra ”bli kjent” møter, til undervisnings- og verkstedssituasjoner, over til visninger der vi prøvde ut elementer fra forestillingen eller ulike måter å strukturere materialet på.

Forestillingen er støttet av SPENN (Norsk scenekunstbruk), Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Vestfold fylkeskommune.

OM LANDING
Landing er en produksjonsenhet for dansekunst som drives av Venke Marie Sortland og Ida Gudbrandsen. Vi er profesjonelle dansekunstnere som jobber skapende og utøvende innen samtidsdans. Landings formål er å initiere, produsere, og støtte opp om steds- og målgruppespesifikke dansekunstprosjekter, bidra til å spre dansekunst til nye publikumsgrupper, og sette i gang utvikling og forskning på dette feltet. Landing mottar kunstnerskapsstøtte fra Norsk kulturråd for perioden 2022-25, for å fortsette arbeidet med å skape dansekunst for ulike målgrupper og utforske skolen som kunstarena.

Landing utvikler prosjekter i nær kontakt med stedet/konteksten og deltakerne/publikummerne, og lar møtet med disse være med på å forme prosjektene. For oss er kunst noe som skjer i møtet mellom et publikum og et verk, kunsten realiseres gjennom erfaring. Som følge av dette er både kunstneriske og pedagogiske refleksjoner alltid en del av vår prosess. Det interessante for oss er ikke verket i seg selv, men hvilke estetiske erfaringer det skaper i møte med publikum.

Landing har eksistert siden 2005 og har gjort store kollektive prosjekter. Vi har utviklet og turnert forestillinger gjennom DKS, blant annet UtoSafari, Safarium (for barn med spesielle behov) og FELT, og utforsket skolekonteksten med prosjektene Rom til Rom, Myk Masse, Var Vrimmel og Parasittprosjektet.

For mer informasjon se www.landing.no.

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Landing

Utøvere

Ida Gudbrandsen

Venke Marie Sortland

Marianne Skjeldal

Camilla Wexels Riser

Andre medvirkende

Forestillingen ble produsert av Landing i 2014. Utøvere i originalversjonen var: Ina Coll Kjølmoen, Marianne Skjeldal og Sigrid Kopperdal Scenografi og kostymer: Camilla Wexels Riser Utøvere som har turnert med foretillingen (2014-DD): Ina Coll Kjølmoen, Marianne Skjeldal, Sigrid Kopperdal, Venke Marie Sortland, Marie Handeland, Ida Gudbransen, Loan Ha, Pernille Holden, Rikke Baewert

Alle foto: Tom Øverlie

Gruppenavn

Landing

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Produksjonen kan bidra til:

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Jon Tombre, tlf: +47 91 38 99 55, e-post: jontom@afk.no

Kontaktperson utøver

Ida Gudbrandsen, tlf: +47 92 45 11 13, e-post: idagudbr@gmail.com

Venke Marie Sortland, tlf: +47 90 19 06 72, e-post: post@landing.no