Videregående skole

DKS i videregående skole

Bestillingstilbud og fast program

For skoleåret 21-22 består DKS-tilbudet på videregående skole av et bestillingstilbud, i tillegg til et fast program. Bestillingstilbud og fast program blir publisert 10. august og frist for bestillinger og endringer er utsatt til 17. september. Bestillinger gjøres av DKS-kontakten ved å logge inn i DKS-Portalen. Se veiledning nedenfor.

Se programmet som er fordelt til din skole i DKS-Portalen eller via linken nedenfor. Søk opp din skole i feltet i midten og velg deretter “Kalender”.

Skoleåret 21-22

For 21-22 har vi planlagt for et mer normalt skoleår med tanke på korona, men har tatt høyde for at det fortsatt kan være hensyn å ta i forhold til smittevern. Derfor er det ekstra viktig at skolene går gjennom alle hendelser i programmet og merker seg større arrangement, og er i tett dialog med DKS i forhold til gjeldende smittevern, oppsatt arena og elevtall.

For sikkerhets skyld har vi lagt opp til turnestart etter høstferien og har hovedvekt av større arrangement våren 22.

10. august

 • Lansering av bestillingstilbud
 • Lansering av fast program

17. september

 • Frist for bestilling i Portalen
 • Frist for å melde inn eventuelle endringer i fast program

Uke 41

 • De fleste tilbudene har turnèstart etter høstferien, og utover våren 2022

I tillegg til et fast program får alle skoler tilbud om å bestille fra en åpen meny. Bestillingstilbudet er frivillig og skolene bestiller hva og hvor mye de ønsker, og bestemmer selv hvilke elever som skal få tilbudet. Bestillingstilbudet blir presentert samtidig med fast program 10. august. Skolene får deretter 4 uker på å legge inn sine ønsker. Bestillingene gjøres ved å logge seg inn i DKS-portalen øverst til høyre på denne siden. Bruk ID-portalen for å logge inn og følg veiledningen beskrevet under avsnittet “DKS-Portalen” litt lengre ned på denne siden.

I bestillingstilbudet er oppsatte klasser veiledende og skolen står fritt til å endre dette selv i etterkant. Det viktigste er å forholde seg til antallet elever man bestiller tilbudet til, særlig der det er begrensning på antall plasser. Send oss en oppdatering i forkant av besøket om hvilke elever som skal få tilbudet, hvis dette er endret etter bestilling.

Det er kultkontakten som melder interesse for de ulike tilbudene. Er du lærer og ser noe du ønsker til dine elever, så ta kontakt med kulturkontakten på din skole. Enkelte tilbud kan være veldig populære og med begrensede plasser. I etterkant av fristen gjør vi en fordeling og sender kulturkontakten et forslag til dag, tidspunkt og antall elever. Se gjerne på tilbudet sammen med elever, andre lærere og ledelse. I etterkant av bestillingsfrist 17. september, fordeler vi tilbudene ut ifra kapasitet. Skolen får deretter beskjed om hvilke tilbud de er tildelt. Vi setter veldig pris på interessen og gjør det vi kan for å møte ønskene fra skolen.

Se hvordan du bestiller under fanen “DKS-Portalen”

Ta kontakt med oss for alle spørsmål knyttet til tilbudene. Kontaktinfo finnes nederst på siden.

Med hele 58 videregående skoler i Viken ser vi behovet for en litt annen struktur på DKS-tilbudet en tidligere. I samarbeid med fylkesdirektør Solveig Helene Olsen har vi derfor jobbet fram en modell som kombinerer bestillingstilbud med et fast program. Fast program består av en årlig DKS-opplevelse til alle elevene på 1. og 2. trinn. I praksis betyr dette at skolene i løpet av skoleåret får minimum to besøk fordelt på minimum to kunstneriske uttrykk.

Ordningen med fast program ble innført høsten 2020. På grunn av mange avlysninger under pandemien blir denne ordningen utvidet til skoleåret 21-22, slik at vi får gjort en god evaluering basert på tilbakemeldinger fra og dialog med skolene.

Fast program bidrar til en jevnere fordeling av tilbudet og sikrer at alle skolene får kulturelle opplevelser i løpet av skoleåret. Vi ønsker tillegg å skape større forutsigbarhet for skolene, og nå ut med et enda bedre og mer variert program.

Fast program er klart 10. august. Skolen får da til 10. september til å melde inn eventuelle endringer eller justeringer i oppsatte datoer eller tidspunkt. Det er også mulig å omrokere klasser, så lenge det totale antall elever per formidling er mer eller mindre det samme.

En god DKS-opplevelse er avhengig av et godt mottak på skolen. Vi ønsker derfor at alle skoler har en dedikert kulturkontakt i tillegg til et DKS-team. DKS-teamet bør bestå av minst 2 elever, samt rektor eller en ansatt fra ledergruppa. DKS-teamet informerer skolen om fast tilbud og bestiller fra menyen på vegne av skolen. I tillegg skal de forberede, legge til rette for og gjennomføre DKS-besøkene gjennom skoleåret.

Ta gjerne elever med i bestilling av tilbud, forberedelse og gjennomføring av besøk og til å lage informasjon og markedsføring til resten av elevene og skolen om kommende besøk.

Ta gjerne kontakt med oss for å få tips til god forberedelse og gjennomføring av DKS-besøk på skolen, eller alle andre DKS-relaterte spørsmål. Vi kommer også gjerne på besøk til skolen.

Les mer om kulturkontaktens rolle her

I DKS-Portalen kan du:

 • Se programmet som er tildelt
 • Bestille ytterligere tilbud
 • Oppdatere og legge til kontaktinformasjon
 • Oppdatere informasjon om arenaer og fasiliteter på skolen
 • Legge inn timeplan og fridager
 • Justere elevtall
 • Justere klasser

Registrerte DKS-kontakter kan logge inn i DKS-Portalen via ID-Porten. Inne i Portalen vil dere oppe til venstre finne en meny hvor dere kan oppdatere informasjon om skolen og endre/legge til andre som trenger å logge inn. Dere kan se tildelt program i “Kulturkalender”, og dere kan bestille fra bestillingsmenyen i “Påmeldinger”. Under fanen “Dine påmeldinger” kan dere holde orden og få oversikt over bestillingene.

Her er Kulturtanken veiledning for bruk av Portalen

Kontaktpersoner for VGS 

For alle spørsmål om DKS i videregående skole, ta kontakt med:

Turnéansvarlig Vest (tidligere Buskerud)
Jørgen Greiner, 481 81 909, jorgeng@viken.no

Turnéansvarlig Midt (tidligere Akershus)
Bertha-Cecilie Øvergaard, 984 95 340, e-post: berthao@viken.no

Turnéansvarlige Øst (tidligere Østfold)
Ole Jacob Evensen, 977 55 480, oleev@viken.no
Monica Leander, 932 88 877, monicale@viken.no

Bildet øverst i artikkelen er tatt av Jørgen Greiner/Viken DKS. På bildet ser vi Sløtface på turné for Den kulturelle skolesekken.