Program videregående skole 2020/21

Program videregående skole 2020/21

I år består DKS-tilbudet på videregående skole av et fast program, i tillegg til et bestillingstilbud. Frist for bestilling, samt endringer i fast program er 21. september

Programmet og bestillingstilbudet for din skole

For å se programmet og bestille ytterligere tilbud til din skole, logger dere inn på “Min side” øverst til høyre på denne siden. Kulturtanken – som er den nasjonale DKS-aktøren – har utviklet et nytt nettsted kalt Portalen. Her vil dere finne all informasjon knyttet til DKS. Kulturkontakter er allerede lagt inn som brukere og kan logge inn med e-postadressen via ID-porten.

Bestilling

Inne i Portalen, i hamburger-menyen oppe til venstre, finner dere “Påmeldinger”. Påmeldinger er bestillingstilbudet, hvor dere kan legge inn ønsker for produksjoner innen alle kunstuttrykk og for alle trinn. 

  • Påmeldinger får dere en oversikt over alle produksjoner som kan bestilles for din skole. Trykk på produksjonen for en kort presentasjon, og ved å klikke på «Les mer» kommer dere inn på en mer omfattende informasjonsside. 
  • Når dere har funnet frem til hvilke produksjoner dere ønsker, må dere velge klasser for å melde interesse. Klasser er kun viktig for å se antall elever, og kan endres på et senere tidspunkt.  
  • Bruk gjerne kommentarfeltene for informasjon om elevgruppen eller bestillingen. 
  • Trykk Meld interesse
  • I «Dine påmeldinger» finner dere oversikt over bestillingene. Her kan bestillingen redigeres, og dere kan også fjerne produksjoner hvis noen er lagt til feil. 
  • I etterkant av fristen fordeler vi tilbudet og sender ut beskjed til skolene om hva dere har fått tildelt.

Oversikt over program for skolen

Inne i Portalen, i hamburger-menyen oppe til venstre, finner dere også “Kulturkalender”. Her er alle produksjoner som er tildelt din skole. I dag ligger kun det faste programmet der, men etter hvert som vi fordeler bestillingstilbudet, vil også disse ligge under “Kulturkalender”.  

Som dere ser er klasser allerede tildelt. Men dette er kun veiledende, og dere står fritt til å dele inn elevene på trinnet slik det passer dere best. Det viktigste er at alle elevene ved 1. og 2. trinn får tilbud om besøk, og at antall elever ikke overstiger maks elevtall for gjeldende produksjon. 

Datoer og tidspunkt for fast program er allerede fastsatt, men det er mulig å gjøre noen justeringer innenfor turnéperioden. Ta kontakt hvis dere trenger endringer eller hvis det er andre spørsmål eller utfordringer knyttet til tildelt besøk. 

Fast tilbud til VGS

Programmet for Den kulturelle skolesekken i videregående skole er det første større samarbeidet for det nye DKS Viken. Ved å forene ressurser og erfaringer fra hele fylket ønsker vi fra høsten 2020 å nå ut med et bredere og bedre program til enda flere videregående skoler.

Med 58 videregående skoler er det behov for en litt annen struktur på DKS-tilbudet en tidligere. I samarbeid med fylkesdirektør Solveig Helene Olsen har vi derfor jobbet fram en modell som kombinerer bestillingstilbud med et fast program. 

Fra og med høsten 2020 vil alle videregående skoler få et fast program som består av en årlig DKS-opplevelse til alle elevene på 1. og 2. trinn. I praksis betyr dette at skolene i løpet av skoleåret får minimum to besøk fordelt på minimum to kunstneriske uttrykk. 

I tillegg får skolene en meny med et åpent bestillingstilbud. Her vil det være fritt opp til hver enkelt skole hva og hvor mye de ønsker å bestille, og til hvilke elever. 

Vi håper med dette å få en jevnere fordeling av tilbudet, og i tillegg skape større forutsigbarhet for skolene.

Korona 

DKS Viken ønsker å bidra til en trygg åpning av skolene. Vi følger situasjonen og nasjonale retningslinjer om korona fortløpende, og informerer skolene om eventuelle tilpasninger og justeringer tilknyttet vårt program og skolebesøk. Slik situasjonen er nå jobber vi med å legge DKS-besøk til tidligst etter høstferien, og at større arrangement i størst mulig grad gjennomføres våren 2021.

Det er viktig at skolene går nøye igjennom programmet, da koronasituasjonen gjør at det kan bli flere endringer enn normalt. Vi ønsker løpende dialog slik at formidlingene kan gjennomføres på en forsvarlig måte.   

Regjeringen har kommet med en klar oppfordring til kulturarrangører over hele landet om å opprettholde normal aktivitet. DKS Viken er glade for dette initiativet og ønsker å bidra til dette.  

Så langt det lar seg gjøre ønsker vi å gjennomføre programmet som planlagt, eventuelt i et tilpasset format, som for eksempel reduksjon i antall publikummere. Det er dessverre ikke rom for å utvide antall formidlingsdager.  

Oppdatert informasjon om hver enkelt formidling sendes ut ca. 2 uker i forkant av et besøk og vi tar kontakt med skolen om de siste praktiske detaljer ca. 1 uke før formidling. DKS Viken har utarbeidet en smittevernveileder, som alle utøvere gjennomgår før de kommer til skolen. 

Ta kontakt hvis det er ytterligere spørsmål knyttet til DKS og koronasituasjonen for din skole!  

DKS-mottak på skolen 

En god DKS-opplevelse er avhengig av et godt mottak på skolen. Vi ønsker derfor at alle skoler har en dedikert DKS-kontakt i tillegg til et DKS-team. DKS-teamet bør bestå av minst 2 elever, samt rektor eller en ansatt fra ledergruppa. DKS-teamet informerer skolen om fast tilbud og bestiller fra menyen på vegne av skolen. I tillegg skal de forberede, legge til rette for og gjennomføre DKS-besøkene gjennom skoleåret.  

I løpet av året vil vi tilby et arrangørkurs for elever i DKS-team. Mer informasjon om dette kommer etter skolestart. 

Kontaktpersoner for VGS 

For alle spørsmål om DKS i videregående skole, ta kontakt med:

Jørgen Greiner: jorgeng@viken.no

Ole Jacob Evensen: oleev@viken.no

Bertha-Cecilie Øvergaard: berthao@viken.no

Bildet øverst i artikkelen er tatt av Jørgen Greiner/Viken DKS. På bildet ser vi Sløtface på turné for Den kulturelle skolesekken.