Program videregående skole 2020/21

DKS med nytt tilbud til videregående skoler

Fast tilbud til VGS

Programmet for Den kulturelle skolesekken i videregående skole er det første større samarbeidet for det nye DKS Viken. Ved å forene ressurser og erfaringer fra hele fylket ønsker vi fra høsten 2020 å nå ut med et bredere og bedre program til enda flere videregående skoler.

Med 58 videregående skoler er det behov for en litt annen struktur på DKS-tilbudet en tidligere. I samarbeid med fylkesdirektør Solveig Helene Olsen har vi derfor jobbet fram en modell som kombinerer bestillingstilbud med et fast program. 

Fra og med høsten 2020 vil alle videregående skoler få et fast program som består av en årlig DKS-opplevelse til alle elevene på 1. og 2. trinn. I praksis betyr dette at skolene i løpet av skoleåret får minimum to besøk fordelt på minimum to kunstneriske uttrykk. 

I tillegg får skolene en meny med et åpent bestillingstilbud. Her vil det være fritt opp til hver enkelt skole hva og hvor mye de ønsker å bestille, og til hvilke elever. 

Vi håper med dette å få en jevnere fordeling av tilbudet, og i tillegg skape større forutsigbarhet for skolene.

I år ser datoene ut slik:

10. august – Det faste programmet og menyen for bestillingstilbudet er klart.

1. september – Frist for å melde inn endringer for fast program, og frist for å bestille fra menyen.

Korona 

DKS Viken ønsker å bidra til en trygg åpning av skolene. Vi følger situasjonen og nasjonale retningslinjer om korona fortløpende, og informerer skolene om eventuelle tilpasninger og justeringer tilknyttet vårt program og skolebesøk. Slik situasjonen er nå jobber vi med å legge DKS-besøk til tidligst etter høstferien, og at større arrangement i størst mulig grad gjennomføres våren 2021.

DKS-mottak på skolen 

En god DKS-opplevelse er avhengig av et godt mottak på skolen. Vi ønsker derfor at alle skoler har en dedikert DKS-kontakt i tillegg til et DKS-team. DKS-teamet bør bestå av minst 2 elever, samt rektor eller en ansatt fra ledergruppa. DKS-teamet informerer skolen om fast tilbud og bestiller fra menyen på vegne av skolen. I tillegg skal de forberede, legge til rette for og gjennomføre DKS-besøkene gjennom skoleåret.  

I løpet av året vil vi tilby et arrangørkurs for elever i DKS-team. Mer informasjon om dette kommer etter skolestart. 

Nye nettsider og skolesider

Kulturtanken – som er den nasjonale DKS-aktøren – har utviklet nye nettsider for DKS. Her vil skolen finne datoer, tidspunkt og informasjon om alle produksjonene som skal til din skole. I tillegg vil bestillingstilbudet bli tilgjengelig her.

Kontaktpersoner for VGS 

For alle spørsmål om DKS i videregående skole, ta kontakt med:

Jørgen Greiner: jorgeng@viken.no

Ole Jacob Evensen: oleev@viken.no

Bertha-Cecilie Øvergaard: berthao@viken.no

Bildet øverst i artikkelen er tatt av Jørgen Greiner/Viken DKS. På bildet ser vi Sløtface på turné for Den kulturelle skolesekken.