Program videregående skole 2020/21

Informasjon om formidlinger på VGS t.o.m. 18. juni

Den kulturelle skolesekken i Viken (DKS Viken) avlyser alle fysiske formidlinger i VGS til og med 18. juni. 

Vi ser avlysningene som et nødvendig tiltak ut ifra dagens smittesituasjon og forholder oss til føringer fra Viken sentralt. 

DKS Viken tar direkte kontakt med skolene med tilbud om digital løsning der dette er mulig. Ta kontakt hvis dere ser at det ikke er mulig å gjennomføre digital formidling til oppsatt tidspunkt. Se også programmet for nærmere informasjon om hver enkelt produksjon på din skole.

Informasjon om formidlinger på VGS t.o.m. 26. mars 

Den kulturelle skolesekken i Viken (DKS Viken) avlyser alle fysiske formidlinger i VGS til og med 26. mars. 

Vi ser avlysningene som et nødvendig tiltak ut ifra dagens smittesituasjon og forholder oss til føringer fra Viken sentralt. 

DKS Viken tar direkte kontakt med skolene med tilbud om digital løsning der dette er mulig. Ta kontakt hvis dere ser at det ikke er mulig å gjennomføre digital formidling til oppsatt tidspunkt. Se også programmet for nærmere informasjon om hver enkelt produksjon på din skole.

Vi utbetaler alle avtalte honorarer til utøvere i avlysningsperioden. 

Informasjon om formidlinger t.o.m. 5. mars 

Den kulturelle skolesekken i Viken (DKS Viken) avlyser alle fysiske formidlinger til og med 5. mars. 

Program videregående skole 2020/21

I år består DKS-tilbudet på videregående skole av et fast program, i tillegg til et bestillingstilbud.

Fast program ble publisert 10. august og frist for endringer var 1. september. Bestillingstilbudet ble publisert 30. november, og frist for endringer er 11. desember.

For å se programmet som er fordelt til din skole trykker du på linken nedenfor, søker opp din skole i feltet i midten, og velger “Kalender”.

Det er viktig at alle skoler går nøye gjennom tildelte datoer og gir beskjed hvis det er behov for endringer.

Vi trenger litt mer tid for å tilpasse tilbudene Den største forbrytelsen (film) og Dette livet eller det neste (scenekunst) og sender ut ny beskjed når dette er klart. Tilbudene forventes å bli gjennomført i mars/april.

I bestillingstilbudet er oppsatte klasser veiledende og skolen står fritt til å endre dette selv. Enkelte klasser har også fått nye navn. Det viktigste er å forholde seg til antallet elever som har fått tilbudet, særlig der det er begrensning på antall plasser. Send oss en oppdatering i forkant av besøket om hvilke elever som skal få tilbudet.

Når det gjelder fast program går dette til henholdsvis 1. trinn og 2. trinn. Hvis det av smittevernhensyn er behov for å justere antall elever melder dere dette inn til oss på samme måte.

Kontaktpersoner for VGS 

For alle spørsmål om DKS i videregående skole, ta kontakt med:

Turnéansvarlig Vest (tidligere Buskerud)
Jørgen Greiner, 481 81 909, jorgeng@viken.no

Turnéansvarlig Midt (tidligere Akershus)
Bertha-Cecilie Øvergaard, 984 95 340, e-post: berthao@viken.no

Turnéansvarlige Øst (tidligere Østfold)
Ole Jacob Evensen, 977 55 480, oleev@viken.no
Monica Leander, 932 88 877, monicale@viken.no

Fast program og bestillingstilbud

Programmet for Den kulturelle skolesekken i videregående skole er det første større samarbeidet for det nye DKS Viken. Ved å forene ressurser og erfaringer fra hele fylket ønsker vi fra høsten 2020 å nå ut med et bredere og bedre program til enda flere videregående skoler.

Med 58 videregående skoler er det behov for en litt annen struktur på DKS-tilbudet en tidligere. I samarbeid med fylkesdirektør Solveig Helene Olsen har vi derfor jobbet fram en modell som kombinerer bestillingstilbud med et fast program

Fra og med høsten 2020 får alle videregående skoler et fast program som består av en årlig DKS-opplevelse til alle elevene på 1. og 2. trinn. I praksis betyr dette at skolene i løpet av skoleåret får minimum to besøk fordelt på minimum to kunstneriske uttrykk. 

I tillegg får skolene en meny med et åpent bestillingstilbud, slik dere er vant med fra tidligere. Her vil det være fritt opp til hver enkelt skole hva og hvor mye de ønsker å bestille, og til hvilke elever. 

Vi håper med dette å få en jevnere fordeling av tilbudet, og i tillegg skape større forutsigbarhet for skolene.

Korona og smittevern

DKS Viken følger situasjonen og nasjonale retningslinjer om korona fortløpende, og informerer skolene om eventuelle tilpasninger og justeringer tilknyttet vårt program og skolebesøk.

Det er viktig at skolene går nøye igjennom programmet, da koronasituasjonen gjør at det kan bli flere endringer enn normalt. Vi ønsker løpende dialog slik at formidlingene kan gjennomføres på en forsvarlig måte.  

Så langt det lar seg gjøre ønsker vi å gjennomføre programmet som planlagt, eventuelt i et tilpasset format, som for eksempel reduksjon i antall publikummere. Det er dessverre ikke rom for å utvide antall formidlingsdager.  

Oppdatert informasjon om hver enkelt formidling sendes ut ca. 2 uker i forkant av et besøk og vi tar kontakt med skolen om de siste praktiske detaljer ca. 1 uke før formidling. DKS Viken har utarbeidet en smittevernveileder, som alle utøvere gjennomgår før de kommer til skolen. 

Ta kontakt hvis det er ytterligere spørsmål knyttet til DKS og koronasituasjonen for din skole!  

DKS-mottak på skolen 

En god DKS-opplevelse er avhengig av et godt mottak på skolen. Vi ønsker derfor at alle skoler har en dedikert DKS-kontakt i tillegg til et DKS-team. DKS-teamet bør bestå av minst 2 elever, samt rektor eller en ansatt fra ledergruppa. DKS-teamet informerer skolen om fast tilbud og bestiller fra menyen på vegne av skolen. I tillegg skal de forberede, legge til rette for og gjennomføre DKS-besøkene gjennom skoleåret.  

Bildet øverst i artikkelen er tatt av Jørgen Greiner/Viken DKS. På bildet ser vi Sløtface på turné for Den kulturelle skolesekken.