Send DKS søknad nå

Søknad til DKS for skoleåret 24-25

Fra 16. august til 1. oktober 2023 er det åpent for å sende inn søknad om å turnere i Den kulturelle skolesekken.

Profesjonelle utøvere, institusjoner, produsenter, og formidlere av kunst og kultur kan sende søknad til Den kulturelle skolesekken via den nasjonale Dks-portalen. Der ligger også mer informasjon om kriteriene og prosessen videre.

Merk dere at etter 1. januar 2024 deles Viken opp til Østfold, Akershus og Buskerud igjen, og søknadene må rettes til de nye fylkene når dere fyller ut søknaden.

Vi vil sende ut mer informasjon om dette etterhvert, og håper på mange gode søknader.