Enhetsleder for produksjon i DKS Viken, Johannes Hafnor, forteller om DKS-ordningen.
Enhetsleder for produksjon i DKS Viken, Johannes Hafnor, forteller om DKS-ordningen.

DKS Viken besøker Norges Musikkhøgskole

Den Kulturelle Skolesekken – er den en attraktiv arbeidsplass for unge utøvere? Vi besøkte Norges Musikkhøgskole med våre fire musikkprodusenter for å ta tempen, og fortelle om Norges største konsertarena – DKS.

Potensielle kunstnere for fremtidens kulturelle skolesekk

Den kulturelle skolesekken i Viken samarbeider med Norges Musikkhøgskole (NMH) om å synliggjøre Den kulturelle skolesekken (DKS) som potensiell arbeidsplass for musikkstudentene. Det er 1.amanuensis Eirik Birkeland ved NMH som inviterte til en presentasjon av ordningen og en samtale med studentene fra de ulike sjangrene klassisk, improvisert musikk/jazz og folkemusikk. 

Seminarserien «Masterdialogene»

Til denne serien med seminarer inviterer NMH sentrale folk fra musikk- og kulturliv til å gi utøvende masterstudenter ved NMH kunnskap om musikkfeltet og om hvilke kvaliteter og kompetanser som etterspørres der ute. Dette er jo et strålende eksempel på hvordan vi bør lære om hverandre og bli bedre kjent, sier Johannes Hafnor, enhetsleder for produksjon i DKS Viken.

Verdifull arena

Musikkprodusentene i DKS Viken ser alle stor verdi i å kunne være med og fortelle om den Den kulturelle skolesekken, og ta imot spørsmål fra studentene. Ordningen er den største arbeidsgiveren for kunstnere i landet, og det er viktig å formidle kunnskap om hva vi driver med, hvordan vi er bygget opp, hvordan vi velger ut det vi mener er det beste for barn og unge og hvordan vi kan samarbeide, sier Johannes Hafnor.

DKS-produsent Nina C. Dahl fremme til høyre, Johannes Hafnor bak til høyre og mange NMH-studentersammen i et klasserom på Norges Musikkhøgskole.
DKS-produsent Nina C. Dahl fremme til høyre, Johannes Hafnor bak til høyre og NMH-studenter i nyttig forening.

Betydelig aktør

DKS Viken er en av Norges største kulturaktører med ansvar for 600 skoler, ca. 200.000 elever og et hundretalls kunstnere på turné i løpet av et skoleår. I fjor tok vi også i bruk den nye digitale portalen fra Kulturtanken, der kunstnere kan legge inn sine forslag til hva som bør ut til elevene. Da forslagsfristen gikk ut 1. oktober 2019 var det kommer inn ca. 2000 forskjellige forslag.

Hva vil vi med Den kulturelle skolesekken?

Målene og prinsippene for ordningen er formulert i Stortingsmelding nr. 8 «Kulturell skulesekk for framtida», og trekker blant annet frem:
-Å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod​
-Å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag​
-Å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål

DKS Viken hos lærerstudentene

Les mer om Den kulturelle skolesekken Viken

Kontakt DKS Viken