Fra venstre: Johannes Hafnor fra Den kulturelle skolesekken Viken, Kristine Høeg Karlsen, førsteamanuensis ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold og Gunnhild Brænne Bjørnstad, førstelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold med lille Sara på armen. Alle står samlet i klasserommet på Høgskolen i Østfold.
Fra venstre: Johannes Hafnor fra Den kulturelle skolesekken Viken, Kristine Høeg Karlsen, førsteamanuensis ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold og Gunnhild Brænne Bjørnstad, førstelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold med lille Sara på armen.

Den kulturelle skolesekken Viken hos lærerstudentene

Det er tidlig i januar, men studentene er i full gang med semesteret på lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. I dag er Den kulturelle skolesekken på agendaen, og studentene hører om hvordan DKS kan og ønsker å være en viktig samarbeidspartner til skolen.

Den kulturelle skolesekken på pensum
-Det er et veldig viktig samarbeid vi har fått til sammen med Høgskolen i Østfold. At vi er en del av pensumet i pedagogikkfaget og får komme hit og fortelle om Den kulturelle skolesekken gjør at de kommende lærerne er forberedt på å møte DKS i skolen på en helt annen måte, sier Johannes Hafnor, enhetsleder i Den kulturelle skolesekken Viken.
Kristine Høeg Karlsen, førsteamanuensis ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold er en viktig initiativtager til å få DKS inn på pensumet for lærerstudentene, og har i flere år samarbeidet med Den kulturelle skolesekken om både teori og praksis for studentene.
– Hadde vi kunnet klone Kristine og Gunnhild ville vi ønske oss at de jobbet på hver eneste lærerutdanning i landet, for det er gull for Den kulturelle skolesekken når lærerutdanningen ser verdien av kunst både i utdanningsløpet og senere i skolehverdagen. På denne måten bygger vi hverandre sterke, og mener bestemt både lærerne og elevene får større utbytte av Den kulturelle skolesekken, sier Hafnor.

Den største kulturelle skolesekken i landet
Når Hafnor presenterer seg for lærerstudentene er det med en ny tittel i lomma. Tidligere har han gjestet HiØ som leder for DKS Østfold, denne gangen kommer han som enhetsleder for produksjon i Den kulturelle skolesekken Viken. Etter fylkessammenslåingen er DKS Viken nå den største kulturelle skolesekken i landet med ca 200 skoler, 700 kunstnere på turné i året og en fjerdedel av elevene i Norge. Hafnor forteller at Den kulturelle skolesekken er et flaggskip i norsk kulturpolitikk, at det er noe staten bruker mye ressurser på og som de er stolte av. Det finnes ingen tilsvarende ordning med like stort omfang i andre land.

Lærerens rolle er viktig
– Dere, lærere, er utrolig viktige. Den inngangen dere har til DKS er avgjørende for hvordan elevene tilnærmer seg kunst og kultur i skolen og senere i livet. Derfor ønsker vi å spille på lag med dere og legge til rette for at elevenes opplevelser blir så gode som mulig, fortsetter Hafnor til studentene.

Når kunsten blir farlig
Studentene fikk se klipp fra animasjonsfilmen «Sinna mann» av Anita Killi. Denne har blitt vist for mange tusen elever på 5.-7.trinn i Østfold allerede. «Sinna mann» dreier seg rundt en liten gutt som lever med en voldelig far. Filmen i seg selv har mange ypperlige kunstneriske kvaliteter, men når tematikken blir så alvorlig er det viktig med et godt samarbeid med skolene, lærerne og elevene. Hafnor fortalte studentene om hvordan denne prosessen gikk til og hvordan han forsøkte å skape et lokalt eierskap på hver skole. Filmen kan brukes inn i mange fag, men her måtte det mellommenneskelige, og alle følelsene som følger med få en viktig plass.

Ønsker nye læreplaner velkommen
Vi er glade for de nye læreplanene, og vi ser at flere tverrfaglige temaer åpner opp for Den kulturelle skolesekken. Kunst og kultur går rett på følelsene våre, og spiller på et følelsesregister en lærebok ikke kan nærme seg, sier Hafnor. Det finnes ingen fasit på hvordan oppleve kunst og kultur, det er personavhengig, og vil nettopp derfor utfordre elevenes kritiske tenkning. Hver elev må vurdere selv og danne seg en mening om det de har opplevd. Denne kritiske refleksjonen, som er sentral i fagfornyelsen, krever en lærer som har kompetanse og nysgjerrighet ovenfor kunsten elevene får oppleve i DKS. Således er lærerne i stor grad med å påvirke kvaliteten i DKS, avslutter Hafnor.

Les mer om Den kulturelle skolesekken Viken

Disse tre leder landets største kulturelle skolesekk

På bildet ovenfor: Fra venstre: Johannes Hafnor fra Den kulturelle skolesekken Viken, Kristine Høeg Karlsen, førsteamanuensis ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold og Gunnhild Brænne Bjørnstad, førstelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold med lille Sara på armen.