Illustrasjonsbilde. Campingvogn
Illustrasjonsbilde fra produksjonen Inn i det ukjente. Foto: Erler teaterkompani

Vil du bidra i DKS skoleåret 2023/24?

Vil du turnere i Møre og Romsdal? Send inn forslag eller reaktiver forslag til skoleåret 2023/2024.

Frist for innmelding er 1. oktober.

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidreg til at alle skoleelevar i Norge, uansett kor dei bur, kva for skole dei går på eller bakgrunn dei har, møter profesjonell kunst og kultur.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli ein av dei som bidreg i verdas beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Merk deg innmeldingsfristen

Innmeldingsfrist for påfølgande skoleår er 1. oktober kl. 23.59. Fristen gjeld både nye programforslag og reaktivering av tidlegare innsendte forslag.

Endringar i forslagsskjema

Vi gjer oppmerksom på at det er i år, som i fjor, er gjort enkelte endringar i forslagsskjemaet, og ber derfor alle forslagsstillere til å lese nøye gjennom før forslaget blir sendt inn.

Problemer? Her får du hjelp!

Har du spørsmål om korleis du send inn forslag eller tekniske problemar? Kontakt brukerstøtte:

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no

Telefon: (+47) 479 74 744