Elever på Mysen vgs. Foto: Tanja Steen/DKS Viken

Gjennom DKS Buskerud sitt program leverer vi kunst – og kulturopplevelser til alle skoleelever i Buskerud, grunnskole og videregående skole. Det skal være et variert program som skal dekke kunstsjangrene musikk, film, visuell kunst, litteratur, kulturarv og scenekunst. Det er viktig for oss at tilbudet har en profesjonell kvalitet, og at elevene skal få et likeverdig tilbud uavhengig hvor i Buskerud fylke elevene bor og går på skole.

Vi har også et eget program tilpasset elever i tilrettelagt opplæring for at elever med ulike funksjonsforutsetninger skal få gode kunst- og kulturopplevelser. Vi levere også et tilbud til mennesker under opphold på rusinstitusjoner, i fengsler, dagsenter og ettervern gjennom ordningen Kulturdråpen

Det er avgjørende for oss å finne formidlere og utøvere som har en genuin interesse av å jobbe med og for barn og unge. Det er også viktig for oss å ta barn og ungdom på alvor ved å gi de kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Ingen annen publikumsgruppe er så ærlige som elever i DKS. De kan være nådeløse om ikke kunsten gir mening. Innimellom oppstår likevel magien, og varer kanskje noen minutter. Men hvilke minutter! På sitt beste kan en kunstopplevelse gjøre livet verdt å leve, slik en elev slo fast etter en teaterforestilling i gymsalen.